Blog

Balkanyar (A Balkezesek Világnapja tiszteletére)

Balkanyar (A Balkezesek Világnapja tiszteletére)

Egy balkezes grafológus önéletútja

Az „első állomásom”, amelyre vissza tudok emlékezni, egy hatalmas méretű, barna, kemény fedeles kockás füzet. Ebben balkezes kis elsősként, napi egy teljes A4-es oldalt kellett írnom – jobb kézzel. Egész nap azt írtam, hogy meglegyen a napi adag… Szívesen cseréltem volna osztálytársammal, Andreával, aki bár nagyon butácska volt, de gyönyörűen írt (jobbkézzel)!

 

 

 

- Csúnya és rendezetlen volt az írásom, mindenki úgy vélte, hogy rám fér a gyakorlás! De még így sem kaptam soha jobb jegyet a külalakra hármasnál... Az olvasás, fogalmazás nagyon jól ment, akkor az írás miért nem? Kisiskolás korom óta rengeteget olvastam, a szellemi kapacitásom meglehetősen nagy volt mindig, csak írni ne kellene!

A grafológiáról akkor még hírből sem hallottam. Később tudtam meg, hogy az egyik szülőm fiatal éveiben tanult íráselemzést… valószínűleg a „klasszikus” változatát, amelyben a balkezességről szó sem volt...

- A következő stációk az iskolás évek voltak, ahol soha nem tudtam teljesíteni a felém támasztott elvárásokat. Gyönyörű fogalmazások, csúnyán leírva. Matekórán vergődések. A egyetlen kellemes emlék a sport, ahol kajakosként szép eredményeim voltak. „Kétkezessport…!

 

 

 

- Pályaválasztás… Mi szerettem volna lenni akkoriban? Pl. lótenyésztő. Mi lehettem? Gimnazista, matek fakton…Nagy Ég! Az érettségin majdnem meghúztak. Nem, nem matekból (meglett a kettes), hanem irodalomból! Több száz könyv elolvasása után a verselemzésem „külön utakon” járt. Ahogyan én is…! Most utólag visszagondolva, ha akkor elvittek volna egy grafológushoz, talán minden másképpen alakul!

Bár, talán minden éppen úgy van jól, ahogy történt!

 

 

- A járatlan utak szövevényes rendszerében időnként eltévedtem, majd elkezdtem keresni saját magamat.

Ebben nagy segítségemre volt a grafológia, amit már a 3. „x” után kezdtem el tanulni. A klasszikus íráselemzés alapjai azonban a jobbkezesek szabályrendszerére épülnek. Nagyon szorgalmas diák voltam, alapos és minden megállapítást megkérdőjelező. „Unikumként” végeztem a záróvizsgákon, akkor már saját összefüggésrendszereket, táblázatokat állítottam össze, amelyeket szorgalmasan másoltak a körülöttem lévők. A tanárok is…

Miért? Azért, mert én magam voltam a saját „kísérleti nyulam”, akire a több száz éves grafológiai szabályok (a XVIII. században állították össze) nem érvényesek maradéktalanul. Pedig egy személyiségelemzésnek teljesen pontosnak kell lennie! Akkor most én „nem vagyok érvényes”, vagy a grafológia alapjaival van baj?!

Szerencsére a gyermekkori identitásbeli megkérdőjelezések ellenére akadt még némi maradék önbecsülésem, és főleg hitem. A Gondviselés mellett magában a Teremtésben, amely által több millió balkezes ember születik és született…

Ezért úgy döntöttem, hogy mivel mégsem olyan rossz hely ez a világ – teszek egy „balkanyart”, és az íráselemzések során (is) beintegrálom azokat a jellemzőket, amelyek a szabályoson, a mérhetőn túl nagyon is léteznek valahol… Például a jobbkezesek mellett vannak balkezesek, rejtett balkezesek, átszoktatottak is.

Speciális balkezes írásmóddal, egyéni tehetséggel!

 

 

A hagyományos íráselemzés szabályrendszerét azonban ki kell egészíteni a balkezesekre fokozottan érvényes intuitív grafológia területére. A jobbkezesekhez képest itt eltérőek a születési adottságok, mások az irányok, mások a képességek.

A balkezesek, jobb agyféltekésekként kifinomult és érzékeny lelkülettel rendelkeznek. Empatikusan, erős humán beállítottsággal viszonyulnak a környezetükhöz. Érzelmeik mélyek, és éppen ezért nagyon tudnak szeretni, de könnyen sebezhetőek is. Kreatív és egyedi látásmódjukkal sokrétűen járulnak hozzá a világ fejlődéséhez és kiteljesedéséhez!

 

 

 

- Átszoktatott balkezesként először magamon fejlesztettem- és próbáltam ki a grafológiai elemzéseket követő Komplex Balkezes Terápiát. Számomra, és most már nagyon sok balkezes és átszoktatott sorstársam/kliensem számára a hazafelé tartó „balkanyar”, vezet önmagunkhoz!

A grafológia szerteágazó útjain megszerzett tapasztalatokat az írás- és rajzelemzések mellett online kurzusok, grafológiai tanfolyamok formájában is továbbadom.

 

Új Hír! A Grafoműhely komplex grafológiai tanfolyamát "Grafológia és rajzelemzés a pedagógiai gyakorlatban" címmel sikerült akkreditáltatni a pedagógusok továbbképzési rendszerében! Ebben a balkezes anyag külön tananyagrészt kapott! (-:

Ez több mint 20 év tanulás, tapasztalat és "harc" eredménye, annak érdekében, hogy a következő generációk balkezes- és rejtett balkezes gyermekei már könnyebben tanuljanak meg balkézzel írni, és ki tudják bontakoztatni a képességeiket, készségeiket!

A képzés 2021. szeptemberében indul. Bővebb információk és részletes tematika: ITT

Jelentkezni ITT lehet rá.

 

 

Utóirat: Hogy hogyan írok ma? Mindkét kezemmel, ligatúrákat (egyedi betűkapcsolások, két betűből egy új forma) alkotva, könnyed és gyors tempóban. Persze, a hagyományos íráselemzés eszközeivel nem lehet elemezni, de én már tudom az intuitív íráselemzés titkait is…! A szakmámban az "írást", illetve annak "tudományát" sikerült felsőfokra fejleszteni. Azokat tanítani, akik egykor közepesre minősítették a kis átszoktatott teljesítményét.

Mégis halad ez a Világ előre! (Lehet, hogy a balkezesek tolják?!) (-;

 

A Balkezesek Világát, ezt a különleges közösséget ünnepeljük minden évben az egész világon, augusztus 13.-án! (-:   

 

Varju Beáta

grafológus

 

2021.08.13.