Ismerje meg önmagát, hogy megtalálja a helyét a Világban!

 

Mindeninek megvan a világban a saját helye, és feladata. Ennek az útnak a megtétele során a saját  személyiség képes-ségei, tehet-sége és készségei segítenek az előrehaladásban.

A kézíráselemzés - kortól függetlenül - segít felismerni az egyéni adott-ságokat, amit útravalóként kaptunk az élethez. A képességek felismerése, és a készségek fejlesztése lehetővé válik a a grafológia segítségével.

 

Szeretné megtalálni az Ön, vagy gyermeke számára a leginkább megfelelő pályát, munkát, hivatást?

Válassza azt, amelyik a leginkább megfelel elképzeléseinek, vágyainak; és ugyanakkor sikeres elvégzésében képességei, valamint készségei is hatékonyan támogatják!

 

Kinek ajánlható a pályaorientáció?

- Továbbtanuló diákoknak: a középiskola- és a felsőoktatás megkezdése előtt,

- Pályamódosítóknak,

- Azoknak, akik a hivatásukat keresik.

 

Képességek és készségek, amelyeket feltérképezünk:

 

I. Mentális képességek

 

1. Mentális intelligencia ˇ Milyen fokú a személyiség gondolkodásának érettsége?

2. A gondolkodás sebessége és flexibilitása ˇ Milyen ütemben, ˇ Mennyire rugalmasan,- és alkalmazkodóan gondolkodik?

3. Kontroll tevékenység ˇ Milyen fokú-, és felosztású a koncentráció és a figyelem?

4. Áttekintő képesség (divergens, konvergens) ˇ A dolgokra való rálátása mennyire szerteágazó, illetve részletes?

5. Gondolkodásmód (analitikus, szintetizáló) ˇ Mennyire részletező, illetve eredeti a gondolkodás?

6. Érdeklődésstruktúra: humán- és reál beállítottság ˇ Érdeklődése elsősorban érzelmi-, vagy inkább racionális alapú?

7. Strukturáló képesség ˇ Felépítő, rendszerező képessége milyen fokú?

8. Kreativitás ˇ Új dolgokat reproduktív vagy originális jelleggel hoz létre? ˇ Szellemi- vagy gyakorlati téren teremt újat?

9. Következtető képesség (analógiás, produktív) ˇ Hasonló helyzetekben inkább a korábban már megismert megoldásokat alkalmazza, vagy újakkal kísérletezik?

1o. Intuíció ˇ Az adott helyzet kezelése spontán felismerésekre-, vagy előzetes tapasztalatokra, ismeretekre alapszik.

11. Logikai készség

12. Tanulási képesség ˇ Mennyire nyitott az új ismeretekre? ˇ Mennyire használja ki tanulási képességeit?

 

II.Szociabilitás

 

1. Énkép ˇ Önmagához való viszonya mit tükröz? ˇ Lehetőségeit hogy használja ki? ˇ Milyen az önértékelése, én-ideálja? ˇ Hogy viszonyul az önvezetéshez- és irányításhoz?

2. Belső igény ˇ Mennyire társas lény? ˇ Milyenek a szociális kötődései?

3. Introvertált, extrovertált ˇ Milyen mértékben irányul a figyelme önmaga-, illetve a külvilág felé?

4. A beilleszkedés módja, és célja ˇ A közösségbe hogy illeszkedik be? ˇ Mennyire érvényesíti saját érdekeit?

5. Dominancia-igény ˇ Mennyire törekszik meghatározó szerepre? ˇ Mekkora személyes teret igényel?

6. Kompromisszum készség ˇ Mennyire kész az alkalmazkodásra, saját igényeinek módosítására?

7. Empátia ˇ Mennyire tudja környezete igényeit érzékelni és tolerálni?

8. Kommunikációs készség ˇ Hogy kezeli a környezeti konfliktusokat?

9. Pszichológiai érzék ˇ Milyen fokú pszichológiai érzékkel rendelkezik?

 

III. Érzelmi élet

 

1. Érzelmi érettség ˇ Milyen fokú érzelmi intelligenciával rendelkezik?

2. Hangulati beállítódás ˇ Mennyire optimista? ˇ Milyen a hangulatvilága, kedély- és lelkiállapota?

3. Intenzitás ˇ Milyen fokú érzelmi intenzitással rendelkezik, és ezt milyen módon éli meg?

4. Stabilitás, érzékenység ˇ Mennyire kiegyensúlyozottan reagál az érzelmi hatásokra?

5. Erkölcsi értékek ˇ Milyen morális értékrenddel rendelkezik?

 

IV. Munkavégzés

 

1. Munkatempó ˇ Mennyire impulzív? ˇ Milyen a munkabeosztása (tevékenység, idő), és milyen színvonalon teljesít?

2. Munkastílus ˇ Milyen tevékenységének kezdete- és vége? ˇ Hogy áll a tervezéshez és a megvalósításhoz?

3. Motiváció ˇ Milyen belső késztetések ösztönzik?

4. Terhelhetőség ˇ Mennyire terhelhető (pszichikailag és fizikailag)? ˇ Folyamatos, vagy szakaszos munkavégzésre alkalmas?

5. Munkaterület ˇ Elemző, vagy gyakorlatias munkavégzésre alkalmas?

6. Döntéshozatal ˇ Vezetői- vagy beosztott pozícióra alkalmas?

7. Probléma megoldás

8. Hiba- és konfliktuskezelés ˇ Mennyire rugalmasan, kreatívan, konstruktívan, és határozottan viszonyul ezekhez?

9. Kommunikáció ˇ Milyen verbális- és nonverbális eszköztárral rendelkezik, azokat hogy használja?

10. Munkatársakhoz való viszony ˇ Önálló vagy csapatmunkás?

11. Energizáltság ˇ Mennyire felel meg életkorának erőnléti állapota?

12. Megbízhatóság ˇ Mennyire hűséges és lojális? ˇ Milyen mértékű felelősséget vállal?

 

V. Önreguláció

 

1. Mekkora akarattal rendelkezik?

2. Hogy viszonyul a rendhez és a szabályokhoz?

3. A túlbiztosítás mértéke

 

VI. Összegzés és javaslatok

+

1. A megadott továbbtanulási szakirány összevetése a személyiségelemzéssel.

2. A megadott további továbbtanulási szakirányok (max. 3) összevetése a személyiségelemzéssel.

3. Prioritási sorrend felállítása az 2. pont alapján.

 

Munkadíjak:

15 alapkategória: 32.ooo,- Ft/10 szempont + Áfa

További kategóriák: 5.000,- Ft/db

 

MEGRENDELÉS

 

 

Merre menjek tovább? Mi az igazi hivatásom?

Mi a számomra legmegfelelőbb munkaterület?

 

Ezek a kérdések „kortól és nemtől függetlenül” bármikor aktuálissá válhatnak, ha megérett az idő arra, hogy képességeinket, és készségeinket sorsunk szolgálatába állítsuk. A nagy kérdés mindig az, hogy hol van lehetőségünk életutunkon a továbblépésre, és ehhez mi áll már a rendelkezésünkre tarsolyunkban, illetve miben kell, és lehet fejlődnünk.

A képességeink adottak – hoztuk, kaptuk őket - , ezeket lehet azután megtámogatni mindig tovább fejleszthető készségeinkkel. Ezek tárháza persze igen széles, ezért némi tudatos célorientáltság sosem árt...

 

A hozzám fordulókból először is megpróbálom előcsalogatni régi, akár gyermekkori vágyaikat. Ez persze lehet a kukásautó vezetője, vagy akár a légtornász is, de a legtöbben már nagyon korán éreznek valódi elhivatottságot egy hivatás iránt.

Vagyis a „hívás” onnan bentről megérkezik, és meghallható. Gond akkor szokott lenni, ha ez nincs szinkronban a környezet elvárásaival, ilyenkor a belső késztetés nincs kívülről megtámogatva és mélyen bekerül a „fiók mélyére”.

 

Az íráselemzés során azonban ezeket a lehetőségeket fel lehet fedezni újra, és meg lehet találni a reális helyüket az életben. „Reális helye” pedig mindig annak van, ami beleillik életfeladataink sorába. Ezek feltérképezése többféle módon történhet.

A klasszikus grafológia pontosan fel tudja mérni a képességeket, készségeket, és így azt, hogy az egyén – elvi síkon- mire alkalmas. Az intuitív grafológia pedig – a személyes tanácsadás lehetőségeit is kihasználva – törekszik teljes képet alkotni arról, hogy a személyiség hol tart a fejlődésében, és milyen további lehetőségei vannak.

Azt látja, hogy mivé fejlődhet, hogyan válhat teljessé az Ember!

 


Remélem, hogy tetszett az oldal! Köszönöm, ha megosztod!