Blog

A bennünk lakozó életerő
2018.03.30. 15:42:11

A bennünk lakozó életerő

Mindenki rendelkezik az élete fenntartásához szükséges energiával, az életerővel. Ennek az erőnek a mennyisége azonban egyénenként változó, és a meglévő tartalék sincs minden esetben optimálisan kiaknázva és felhasználva. Azaz, nem áramlik folyamatosan, az aktuális impulzusoknak megfelelően.

 

 

 

A bennünk lakozó életerő

 

Minden élőlény hozzá tud férni az úgynevezett „kozmikus energiákhoz. A kérdés ugyanakkor az, hogy ezeket az erőket az egyén, vagy az egyed hogyan használja fel? Az optimális alkalmazáshoz mindenekelőtt ismernie kell önmagát, és a természet törvényeit.

 

A polaritás

A kettősség elfogadása (nappal-éjszaka, fent-lent, sötét-világos, stb.) feltételezi az univerzum törvényszerűségeinek meglátását, és a befogadáshoz szükséges hitet. A szabad akarat ugyanakkor a több lehetőségből való választás kiváltságát és dilemmáját is magába rejti.

Az emberi természet a félelmek és a vágyak által űzve nehezen megoldható választások elé állítja a lelkeket. A „jó választás” elsősorban az adottságok, és a lehetőségek világos felismerésén múlik. A világos rálátás segítség a szabad akarat által nyújtott lehetőségek minél hatékonyabb és magasabb szintű kihasználására.

Példaként: egy Oroszlán Nap, Ascendens, vagy Hold a horoszkópban alacsony szinten a másokon való uralkodásként-, míg magas szinten mások védelmezőjeként, támogatójaként nyilvánulhat meg.

 

Erőink

Személyiségünk valódi természete a tudatalatti mélységeibe való lemerülés kockázatvállaló utazása során ismerhető meg igazán. Az ismeretlen e sötét régiója ugyan veszélyeket is rejt magában, de ugyanakkor a kiteljesedés lehetőségét is magában hordozza. A mélységekből szeretetteljes elfogadással emelhető fel az energia a tiszta, világos tudat szintjére. A szeretet itt maga az erő, hiszen „megtartó” szeretetnek kell lennie ahhoz, hogy – a nagy energiák mozgósítása közben - ne zuhanjon vissza a feneketlen érzelmi mélységekbe!

 

Az ősi teremtő erő

Teremtésre és pusztításra egyaránt alkalmasak vagyunk. A fehér (teremtő),- illetve a fekete mágiának (manipuláló) nevezett emberi tevékenységek egyaránt ezt az ősi erőt használják fel céljaik elérésére. „Mágiája” a kimondott, és leírt szónak, a gondolatoknak és az érzéseknek egyaránt van!

 

Az ösztönök

 

A saját erőtől való félelem annak elfojtásához vezethet, és időszakos kitörésekhez, agressziók megjelenéséhez vezet. Túlérzékenység, és erős érintettség esetén különböző betegségek megjelenését is eredményezheti.

Minél „erősebb” valaki, vagyis minél kiterjedtebb az energiarendszere, annál nehezebb az optimális és hatékony felhasználás. Kialakulhat a depresszió, amikor az ember nem tud mit kezdeni az erejével. A kilátástalannak megélt helyzetében a rá nehezedő érzelmi teher súlya alatt a megvalósulás útját nem találó erőket önmaga ellen is fordíthatja. Vagyis a teremtés helyett pusztít. Paradoxonnak tűnhet, de tény, hogy aki pusztítani tud, az a teremésre is képes, és fordítva... Az irányhoz a szándék,  és az energia szintje a kulcs.

 

Az erők női princípiuma

 

Ez az erő jeleníti meg az intuitív, emóciókkal teli minőséget, amely legfontosabb aspektusa a feltétel nélküli elfogadás, vagyis a szeretet. Ez a Grál kehely ajánlja fel szolgálatát az Égieknek, megvalósítva ezzel a tudatalatti erők és ösztönök transzformációját és egy magasabb szintre történő emelését.

 

A személyiségben a jin (női aspektus) és a jang (férfi aspektus) erők az őket megillető helyüket elfoglalva az ellentétek kiegyenlítődnek, és így egyensúlyba kerülnek. Ezáltal pedig új fény váltja fel a régit, és helyébe egy új, tisztább minőséget képviselő világ jöhet létre. Először belül, azután kívül is.

 

A szubjektivitás mellett objektív megoldási lehetőségeket rejtenek a többi ember nehezen elfogadható tulajdonságai és megnyilvánulásai, amelyek szintén komoly feladat elé állítanak. A másik megítélése és elutasítása helyett választható az ő élethelyzetébe való mintegy belehelyezkedés is, amely a megértés által (ott tart az útján, ahol éppen tart) elvezethet az elfogadáshoz, és egyúttal „árnyékszemélyiségeinktudatos integrálásához.

Ez utóbbi azért fontos, mert ahol még „kiakadunk”, kritizálunk, felháborodunk, ott nálunk sincsenek a helyükön a dolgok, vagy éppen megtettünk egy fontos lépést előre, de a „kisördög” még nem enged tovább, amíg a „Biztos, biztos?” kérdésre egyértelmű igennel nem válaszolunk!

 

A poláris élet minden aspektusának az elfogadása vezethet ki az ismeretlen régiók sötét részeiből, amelyek megismerése szükséges ahhoz, hogy az életszakasz következő állomásához el lehessen jutni. Az élet valódi megélésének feltétele a pozitív és negatív érzelmek, a tudatalatti ösztönök, megérzések egyedi mélységének, és intenzitásának felvállalása.

Az erőkészleteinkhez való tudatos hozzáállás, valamint a mindennapok fizikai síkján történő őszinte megnyilvánulásaink felvállalása felszabadít a nyomás alól, és utat enged a valódi, örömteli életigenlő és boldog pillanatok megélésének.

 

Varju Beáta

grafológus és természetgyógyász