Varju Beáta okl. grafológus-írásazonosító, természetgyógyász - Felnőttképzési Ny.sz: B/2020/005222

Tel:o6-2o/42-18-155, E-mail: info@grafomuhely.hu, Számla:OTP 11737100-21451827, Honlap: www.grafomuhely.hu

 

Tanuld meg a szabályokat, mint egy profi, hogy aztán úgy szeghesd meg őket, mint egy művész.

Minden gyerek művésznek születik. A probléma művésznek maradni, miközben felnövünk.” (Picasso)

 

 

A Grafoműhely távoktató tanfolyamai, levelező képzései

 

Grafológia kezdő (60 óra) és haladó (60 óra), grafoterápia

Rajzelemzés és rajzterápia (90 óra)

Komplex holisztikus grafológia tanfolyam (240 óra: Grafológia, Rajzelemzés, Radix horoszkóp, Pitagórasz 3x3)

Grafológia és rajzelemzés a pedagógiai gyakorlatban (60 és 120 kreditpontos)

Vándorbot I. és II. (26 anyagrész) Komplex személyiségelemző tanfolyam

Asztrológia alap (Symbolon kártyával) + Holdállás (36 óra)

 

A Grafoműhely tanfolyamai Felnőttképzési Nyilvántartási számmal rendelkező (B/2020/005222) online-távoktatásos tanfolyamok.

Gyakorlatorientált, elemzés centrikus, intenzív képzések. Heti egy anyagrész, önellenőrző gyakorlatokkal és Feladatlapokkal. Folyamatos konzultáció és szupervízió.

Tanfolyamvezető: Varju Beáta okl. grafológus és természetgyógyász

 

Az ismeretanyag átadása mellett gyakorlatorientált képzés folyik. A Hallgatók a tananyagon kívül egy szemléletmódot is elsajátítanak, amely révén holisztikus módon, vagyis teljes egészében látnak rá a világra. Így a sok részletből összeáll egy olyan kép, amely megalapozott, de ugyanakkor már túlmutat a racionalitás határain.

A tanfolyamok távoktatás formájában, és egyéni tempóban folyamatosan indulnak! Heti egy anyagrész elvégzése ajánlott, de nem kötelező. (Egy éven belül azonban el kell végezni az elkezdett tanfolyamokat.)

Az új Távoktatási Törvény (2020.) által elfogadottak a képzések, amelyek sikeres elvégzéséről Tanúsítványt adunk.

Az online tanfolyamoknál egy anyagrész 6 órás képzésnek felelnek meg. (pl. A 10 alkalmas rajzelemző tanfolyam 60 óra)

A komplex grafológiai tanfolyamot (240 óra) sikeresen elvégzett hallgatók megbízások alapján jogosultakká válnak grafológiai elemzések elvégzésére. Vállalkozóként SzJ 960904 "Grafológiai tevékenység" megnevezéssel állíthatnak ki Áfa-s  (27%) számlát.

 

A tanfolyamokon való részvétel alapfeltételei:

- Érettségi bizonyítvány (Kérjük csatolni.)

- A Felnőttképzési Szerződés aláírása.

- A személyiség alkalmassága a grafológiai elemzésekre.

- Az akkreditált képzéseken pedagógiai végzettség.

- A tandíj befizetése.

 

 

Új lehetőségek!

 

- Online Pedagógus továbbképző tanfolyam 60 óra/kreditpont

- Mentor program, (2x30 óra) elemzési gyakorlatok a Grafoműhelyben, vagy máshol végzett írás- és rajzelemzők részére!

Részvételi díj: 2 x 45.000,- Ft

- Online akkreditált/kreditpontos Grafológia és rajzelemzés a pedagógiai gyakorlatban (120 óra/120 kredit)

- A Grafoműhelyben végzett Hallgatók minden további tanfolyamot (gyakorló és konzultáció is) - 10% kedvezménnyel vehetik igénybe!

 

- Szupervízió és konzultáció

I. Az online tanfolyamok során folyamatosan biztosított, árát a tanfolyamok részvételi díja tartalmazza!

 

II. A Grafoműhelyben, vagy máshol végzett (vagy tanuló) írás- és rajzelemzők részére:

1. Konzultáció 4 anyagrészből álló gyakorlatsorral, video-chat lehetőséggel.

Díja: 9.000,- Ft  /elemzési gyakorlat

2. Szupervízió lehetőség egy elvégzett elemzésről (Hozott minta és elemzés alapján).

Díja: 12.000,- Ft

Jelentkezés ITT

 

 

1. Grafológia

Alaptanfolyam (4 hónap)

 

Tematika (online/levelező)

1. Térszimbolika és zónák, Energetikai térkép

2. Számok és betűk

3. Intuitív grafológia, Grafológiai irányok, Az íráselemzés fő területei és vizsgálati pontjai

4. Mérések és összefüggésrendszerek

5. Szociabilitás

6. Mentális jellemzők

7. Érzelmi élet

8. Mintaelemzés

9. Íráselemző gyakorlat

10. Alap grafológia vizsga

 

Indul: folyamatosan

Tanfolyamdíj: 75.400,- Ft + 20.000,- (Vizsgadíj)

Jelentkezés ITT

 

 

2. Haladó grafológia 

(4 hónap)

Feltétel: alapvizsga

 

Tematika (online/levelező)

1. Aláírások

2. Betűk és személyiségvonások mintákkal

3. Munkaügy

4. Pályaorientáció

5. (Pár)kapcsolatok

6. Balkezesség

7. Grafoterápia

8. A tanácsadás módszertana, Etika és Adatlap

9. Íráselemző gyakorlat

10. Haladó grafológia vizsga

 

Tanúsítvány: Haladó grafológiai tanfolyam

Tanfolyamdíj: 78.000,- Ft + 25.000,- Ft (Vizsgadíj)

Indul: folyamatosan

Jelentkezés ITT

 

3. Rajzelemzés és rajzterápia

15 anyagrész, 90 tanóra/ 1 félév

Tudatosan színezd újra!

 

A rajzelemzésről bővebben ITT olvashat!

 

Tematika (online/levelező)

1. Szimbolika I. Tér és zóna, Energetikai térkép

2. Szimbolika II. Színek és formák

3. Rajzteszt I. 8 elemes rajzteszt

4. Rajzteszt II. Fateszt, Családrajz, Kinetikus rajzok

5. Rajzteszt III. Három kívánság, Ember esernyővel, Szív

6. Rajzterápia, "Színezd újra!"

7. Szabadrajzok és Firkák

8. A tanácsadás módszerei, Etika és Adatlap

9. – 14. Rajzelemző gyakorlatok

15. Záróvizsga

 

Tanúsítvány: Rajzelemző és rajzterápiás tanfolyam

Tanfolyamdíj: 125.000,- Ft + 20.000,- Ft (Vizsgadíj)

 

Kinek ajánljuk a képzést?

- Pedagógusoknak (tanárok, óvónők)

- Grafológusoknak, természetgyógyászoknak és segítő foglalkozást végzőknek

- Szülőknek

- Az önismeret útján járóknak

 

Indul: folyamatosan

Jelentkezés  ITT

 

 

4. Kedvezményes komplex csomag

Grafológia és grafoterápia, Rajzelemzés és rajzterápia, Radix horoszkóp, Pitagorasz 3x3

(Két félév: 240 tanóra)

 

Tematika (online/levelező)

1. Félév:

- Íráselemzés és grafoterápia (120)

2. Félév:

- Rajzelemzés és rajzterápia (54)

- Az írás és a rajz összevetése (18)

- Asztrológia alap: Radix horoszkóp, házak és analógiák (36)

- Számmisztika: Pitagorasz négyzete (6)

3. Vizsga

Komplex záró vizsga elméleti- és gyakorlati feladatok (6)

 

Tanúsítvány: Komplex haladó grafológia és rajzelemző tanfolyam

Időtartam: Az egyéni haladás függvényében 2x5 hónap, illetve 1 éven belül.

Tanfolyamdíj: 270.000,- Ft (Áfa mentes)

Vizsgadíj: 28.000,- Ft

További kedvezmények:

Egy összegben befizetve: - 5% (256.500,- Ft)

Részletfizetési lehetőség: 2x135.000,- Ft

Indul: folyamatosan

Jelentkezés  ITT

 

 

5. Grafológia és rajzelemzés a pedagógiai gyakorlatban

Pedagógusok részére, 60 és 120 kreditpont

Online 60/120 tanóra, folyamatosan indul, PED/414-10/2021, PED/245-10/2022.

20 Anyagrész és Feladatlap + Vizsga

 

A továbbképzés célja

            A tanfolyam résztvevője 

  • Elsajátítja az írás- és rajzelemzés alapjait és összefüggésrendszereit.
  • Képessé válik az adott minták alapján a teljes személyiségelemzésre.
  • A képesség és a készségek szerint javasol a végzősök számára továbbtanulási irányokat.
  • Megismeri a szimbólumok és a szimbolika világát.
  • A 8 elemes rajzteszt segítségével feltárja a tudatalatti mélyén meghúzódó belső késztetéseket és rejtett okokat.
  • A grafo- és rajzterápia eszköztárával rávezeti a duktort a lehetséges megoldásokra és kiutakra.
  • Felismerje a balkezesség jeleit, tud hatékony tanácsokat adni az eszközhasználat és a képességek kibontakozása terén.

 

Azoknak a munkaköröknek a megnevezése, amelyekben foglalkoztatottak számára javasoljuk a részvételt

             Munkakörök szerint:                                                 

 Óvodapedagógus  Intézményvezető

 Tanító  Intézményvezető-helyettes

 Tanár  Diákönkormányzatot segítő pedagógus

 Gyógypedagógus,  Gyermekvédelmi felelős

 Konduktor, Munkaközösség vezető

 Logopédus,  Osztályfőnök

 Kollégiumi nevelő

 Pszichológus,  Szabadidő-szervező

 Szociálpedagógus,  Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető,  Könyvtáros tanár (tanító) 

              Szakoktató, gyakorlati oktató                                          

              Fejlesztő pedagógus       

                                                


Tematika (online/levelező)

Időtartam: 6 hónap

I. Grafológia és grafoterápia

1. Térszimbolika és zónák, energetikai térkép. Etika és adatlap.

2. Számok és betűk

3. Grafológiai irányok. Az íráselemzés fő területei és vizsgálati pontjai

4. Mérések és összefüggésrendszerek

5. Szociabilitás

6. Mentális jellemzők

7. Érzelmi élet

8. Aláírások

9. Betűk és személyiségvonások

10. Munkaügy

11. Pályaorientáció

12. (Pár)Kapcsolatok

13. Balkezesség

14. Grafoterápia

 

II. Rajzelemzés és rajzterápia

15. Tananyag: Színek és formák

16. 8 elemes rajzteszt

17. Családrajz, Fateszt, Ember az esőben (esernyővel), szív

18. Szabadrajzok és Firkák

19. Rajzterápia

20. Az írás és a rajz összevetése

III. Záróvizsga

 

10 Anyagrész és Feladatlap + Vizsga

 

Tematika (online/levelező) II.

Időtartam: 3 hónap

I. Grafológia

1. Térszimbolika és zónák, energetikai térkép. Etika és adatlap.

2. Számok és betűk

3. Grafológiai irányok. Az íráselemzés fő területei és vizsgálati pontjai

4. Mérések és összefüggésrendszerek

5. Szociabilitás

6. Mentális jellemzők

7. Érzelmi élet

8. Balkezesség

 

II. Rajzelemzés

1. Színek és formák

2. 8 elemes rajzteszt

III. Záróvizsga

 

Tanfolyamdíjak

60 órás: 95.000,- + Vizsga 25.000,- Ft

120 órás: 160.000,- + Vizsga 35.000,- Ft

 

Kedvezmények:

- A sikeresen elvégzett 60 órás tanfolyam anyagrészei és tandíja beszámítható a 120 órás képzésbe!

 

Időtartam

60 órás: 3 hónap.

120 órás: 6 hónap, illetve az egyéni haladás függvényében 1 éven belül.

Az oktatas.hu pedagógus továbbképzés honlapján ITT található.

 

Jelentkezés  ITT

 

 

 

6. Vándorbot I. és II.

(26 anyagrész/ 156 óra + Feladatlapok)

 

 

Vándorbot I.

Iránytűk (Szimbolika, 8 anyagrész)

1. Térszimbolika és Zónák

2. Színek és Formák

3. Számok: Számmisztika,Pitagorasz3x3

4. Energiák: A Hold fázisai, A 7 csakra, - A kifelé sugárzó energiák

5. Symbolon kártya

Az asztrológia- és Symbolon alapjai I., Horoszkóp ábra, A Radix horoszkóp alappillérei (Nap, Ascendens, Hold, felszálló csomópont, MC, Stellium), - 1-6 ház jegyeinek és bolygóinak analógiái, Gyakorlati rész: A három lapos alapkirakás pozíciói és jelentései

6. Az asztrológia- és Symbolon alapjai II.

A 7-12. ház jegyeinek és bolygóinak analógiái, Gyakorlati rész: A három lapos alapkirakás jelentései

7. Tarot kártya I., Nagyárkánum 1.-11.

8. Nagyárkánum 12.-21.

 

Vándorbot II. (haladó) tananyag

- Az intuitív grafológia (10 tananyag)

1. Energetikai térkép.

2. Számok és betűk, Formanívó, tehetségjelek, Állati szimbólumok

3. Az intuitív grafológia, Grafológiai irányok, Az íráselemzés fő területei és vizsgálati pontjai

4. Mérések és összefüggésrendszerek

5. Szociabilitás

6. Mentális jellemzők

7. Érzelmi élet

8. Balkezesség

9. (Pár)kapcsolatok

10. Grafoterápia

 

- Rajzelemzés és rajzterápia (8 anyagrész)

1. Rajzteszt I.: 8 elemes

2. Rajzteszt II.: Fateszt, Családrajz, Kinetikus rajzok, Ember esernyővel, Szív

3. Rajzok és szimbólumok az írásban és a rajzban

4. Szabadrajzok és Firkák, A három kívánság

5. Rajzterápia. "Színezd újra!"

6. Az írás, a rajz és a Radix horoszkóp összevetése

7. A tanácsadás módszerei, Etika és Adatlap, Mintaelemzés

8. Komplex záró elemzés

 

Tanúsítvány: Komplex személyiségelemző tanfolyam

Tanfolyamdíj: 162.000,- + Vizsga 25.000,-

Jelentkezés  ITT

 

 

7. Asztrológia alapok + Holdállás

Symbolon kártya: Az analógiák szine és fonákja

(36 tanóra)

 

A születési adottságok és életfeladatok összevetése az adott aktuális időszakok lehetőségeivel és feladataival. *

 

Tematika (online/levelező)

1. Az asztrológia alapjai I.

- Horoszkóp ábra, a Radix horoszkóp alappillérei

(Nap, Ascendens, Hold és Holdkalendárium, felszálló/leszálló csomópont, MC, Stellium)

- 1- 6 ház jegyeinek és bolygóinak analógiái

- Symbolon kártya nagyárkánum I.-VI. (A kártyák az anyagból kinyomtathatóak)

Program: *Regiomontanus asztrológia program (letölthető, free)

 

2. Az asztrológia alapjai II.

- A 7-12. ház jegyeinek és bolygóinak analógiái

- Symbolon kártya nagyárkánum VII.-XII.

 

3./a. Testszimbolika és asztromedicina

3./b. Napminőségek, Táplálkozás és testápolás, Növény és kert

4. Születési Radix horoszkóp + aktuális állások és Holdhatások

Az aktuális állások és a saját horoszkóp összehasonlítása a holdállás alapján (Újhold, Telihold házhelyek és lehetőségek/feladatok).

5. Példák és gyakorlatok

6. Záró feladatok

 

Tanfolyamdíj: 74.000,- Ft

Indul: folyamatosan
Jelentkezés ITT

 

 

 

8. Grafoterápia

A személyiségfejlődés hatékony útja

(30 tanóra, online/levelező)

 

Önállóan is elvégezhető (grafológiai alapvégzettség szükséges), illetve a haladó grafológiai tanfolyam része.

Az íráselemzés során feltérképezésre kerülnek a jól, és a kevésbé jól működő életterületek. Gyakran találunk „rejtett képességeket”, amelyek az írásmintában jól láthatóak, de a mindennapi életben csak kevésbé, vagy egyáltalán nincsenek felhasználva.

- Melyek azok a területek, ahol jó képességek és készségek vannak, de mégis a legkevésbé működik jól a megnyilvánulások terén?

A grafoterápia módszere a Duktor számára kiutat és megoldásokat kínál az elemzés során feltárt nehézségek megoldására.

 

Keressük és erősítsük meg közösen a Duktorral a saját erejét, és a rejtett képességeit!

 Nézzük meg, milyen útravalókat rejt az életút megtételéhez kapott és a lehetőségeket tartalmazó hátizsák! Ezzel egy időben szükségessé válik a feleslegessé váló terhek letétele és átalakítása.

 

A kézírás- és a rajzelemzés módszere hatékonyan alkalmazható lehetőség a személyiségfejlődés útján.
 
A viszonyítási alap itt is a szimbolika, minden elemzés kiindulási pontja. Egyaránt felhasználjuk a tér-, a zóna-, a betű-, a szám-, a test-, a szín- és a formaszimbolikát.   
 

Az írásminta összefüggésrendszere és a rajztesztek eredménye egy az egyben megfelel egymásnak.

A „c-kötéses álló írás” sztenderdrendszere nagyon szabályos, és arányos. Az elemzés során az ettől való eltéréseket figyeljük meg. A térszimbolika szintén egyetemesen alkalmazható. A rajztesztekből különbözőek lehetnek: vannak kötött témakörűek (pl. 4-6-8 elemesek, szabadon választott témák, stb.).

 

Mindig érdemes az adott személyiséghez a leginkább megfelelő módszert választani:

Egy szabálykövetőbb, nehezen kibontakozó embernél jobb, ha konkrétabb a téma, a kreatívabbaknál, nyitottabbaknál rájuk lehet bízni, hogy mit szeretnének rajzolni. Már az is sok információval szolgál, hogy ki hogy áll neki a feladatnak, és hogy hajtja végre azt.
 
A grafoterápia részeként azokat a betűket, ahol a legnagyobb a diszharmónia kiemeljük, hogy elkezdjük „újraalkotni”. A rajzterápia során elővesszük a színeket is.

 

Milyen eredmények várhatóak ettől a munkától?

A személyiség kiteljesedése

 
A terápia lényege, hogy miután felismertük azt, hogy hol, és mi nem működik harmonikusan, tudatosan „kijavítjuk, korrigáljuk” azt. A módszer nagy előnye, hogy a vizsgálódás azonnali eredményt hoz! Érdemes az eredetitől eltérő színt választani, hogy jól látható legyen a változás. Kívülről megyünk befelé, oly módon, mint például amikor nyugtalanok, zaklatottak vagyunk, elkezdünk rendet tenni, takarítani magunk körül.
 
Ez egy időigényes folyamat, hiszen a külső „rend” elkezd ránk visszahatni és létrehoz egy jó, megnyugtató érzést, ami által közérzetünk javul, és már eredményesebben tudjuk megtalálni a saját erőforrásainkat, amelyek segítenek megoldásokat találni a problémákra.

Ezzel az önismereti módszerrel önállóan is tovább dolgozhatunk, és szükség esetén újra alkalmazhatjuk. A kontroll javasolt időtartalma - a Duktor állapotától függően - fél- egy év.

 

Tanfolyamdíj: 58.000,- Ft

Indul: folyamatosan

Jelentkezés  ITT

 

A tanfolyamokra olyamatosan  lehet jelentkezni, a kitöltött Jelentkezési lappal az alábbi e-mail címen: info@grafomuhely.hu

A részvételi díjak Áfa mentesek.

 

Kedvezmények

- Régi Hallgatóknak: - 10%

- Nyugdíjasoknak/Kismamáknak/Regisztrált munkanélkülieknek - 10%.

- ÚJ: A tanfolyamokra vonatkozó 5 %-os kedvezmény (Annak, aki jogosult rá.) beváltható saját írás-, vagy rajz gyorselemzésre! (A jó elemzések alapja a megfelelő önismeret!)

- Részletfizetési lehetőség.

 

A tandíjak összegét a tanfolyamok megkezdése előtt kérem utalni a fejlécben található számlaszámra.

A befizető adatait és a tanfolyam megnevezését kérem, tüntesse fel a megjegyzés rovatban!)

 

 

 

 


 

 

Remélem, hogy tetszett az oldal! Köszönöm, ha megosztod!