A Grafoműhely távoktató tanfolyamai

 

Intuitív grafológia, Rajzelemzés, Balkezesség, Pályaválasztás, Munkaügy

Írás- és rajzterápia

Komplex tanfolyamok: Grafosuli és Vándorbot (asztrológia alappal)

Grafül (Testi- lelki egészség), Asztrológia alap + Holdállás

 

 

A Grafoműhely tanfolyamai Felnőttképzési Nyilvántartási számmal rendelkező (B/2020/005222) online-távoktatásos tanfolyamok.

 

Az ismeretanyag átadása mellett gyakorlatorientált képzés folyik. A Hallgatók a tananyagon kívül egy szemléletmódot is elsajátítanak, amely révén holisztikus módon, vagyis teljes egészében látnak rá a világra. Így a sok részletből összeáll egy olyan kép, amely megalapozott, de ugyanakkor már túlmutat a racionalitás határain.

A tanfolyamok távoktatás formájában, és egyéni tempóban folyamatosan indulnak! A heti egy anyagrész elvégzése ajánlott, de nem kötelező. (Egy éven belül el kell végezni az elkezdett tanfolyamokat.)

Az új Távoktatási Törvény (2020.) által elfogadottak a képzések, amelyek sikeres elvégzéséről Tanúsítványt adunk.

Az online tanfolyamoknál az anyagrészek 8 órás képzésnek felelnek meg. Pl. A 8 alkalmas rajzelemző tanfolyam 64 órás.

 

 

Új lehetőségek!

 

Elindult az  Asztrológia alapok + Holdállás (Holdkalendárium) tanfolyam

Folyamatosan lehet jelentkezni, bővebben: lásd lent a tanfolyamok között!

 

- A Grafoműhelyben végzett Hallgatók minden további tanfolyamot (gyakorló és konzultáció is) 2021.07.01.-től - 20% kedvezménnyel vehetik igénybe!

- A Grafológia alap sikeres befejezése után az egyes szakok önállóan is elvégezhetőek!

 

 

Szupervízió és konzultáció

 

A Grafoműhelyben, vagy máshol végzett (vagy tanuló) írás- és rajzelemzők részére:

1. Konzultáció 4 anyagrészből álló gyakorlatsorral.

25.000,- Ft, Áfa mentes

2. Szupervízió lehetőség egy elvégzett elemzésről (hozott minta alapján).

8.000,- Ft , Áfa mentes

Jelentkezés: info@grafoműhely.hu

 

 

1. Intuitív grafológia alap- és haladó tanfolyamok

20 + 8 anyagrész / 224 óra

Elmélet + minden tananyagrészhez írásbeli konzultációval összekötött gyakorlat!

 

I. Alapszint

1. Térszimbolika és zónák, Energetikai térkép.

2. Számok és betűk.

3. Az intuitív grafológia, Grafológiai irányok, Az íráselemzés fő területei és vizsgálati pontjai.

4. Mérések és összefüggésrendszerek

5. Szociabilitás

6. Mentális jellemzők

7. Érzelmi élet

8. Íráselemző gyakorlat I.

9. Íráselemző gyakorlat II.

10. Alapvizsga

Tanfolyamdíj: 56.000,- Ft (Áfa mentes)

 

II. Haladó (1. szint)

11. Aláírások

12. Betűk és személyiségvonások, példákkal

13. Munkaügy

14. Pályaorientáció

15. Párkapcsolat

16. Balkezesség

17. Grafoterápia

18.  Íráselemzés és grafoterápia gyakorlat I.

19.  Íráselemzés és grafoterápia gyakorlat II.

20. Haladó vizsga

Tanfolyamdíj: 56.000,- Ft (Áfa mentes)

 

A szakirányok önállóan is elvégezhetőek

Tandíj: 12.000,- Ft/szak (Áfa mentes)

(A Grafoterápiát minden szak mellé ajánlott felvenni.)

 

III. Haladó (2. szint)

Íráselemző gyakorlatok és konzultációk

- 8 anyagrész

- Teljes- és gyors elemzések grafoterápiával, minden témakörben.

Ajánlott: grafológus hallgatóknak és végzett grafológusoknak.

Tanfolyamdíj: 48.000,- Ft (Áfa mentes)

 

A Tanúsítványok kiadásának feltétele a megfelelő tudásszint elérése.

A tanfolyamok sikeres elvégzéséről "Haladó grafológia és grafoterápia tanfolyam" néven állítunk ki Tanúsítványt.

Jelentkezés ITT

 

 

2. Rajzelemzés és rajzterápia

8 anyagrész / 64 óra

Tudatosan színezd újra!

 

 

A rajzelemzésről bővebben ITT olvashat!

 

Tematika

 

1.         Szimbolika I.

Tér és zóna, Energetikai térkép

2.         Szimbolika II.

Színek és formák.

3.         Rajzteszt I.

8 elemes rajzteszt

Az írás és a rajz összevetése.

4.         Rajzteszt II.

Családrajz, Fateszt, Ember az esőben (esernyővel), szív.

Rajzelemek kombinációja az aktuális kérdések függvényében.

5.         Szabadrajzok és Firkák

6.         Rajzterápia

"Színezd újra!"

7.         Rajzelemző gyakorlatok

8.         Záró elemzés

 

Kinek ajánljuk a képzést?

- Pedagógusoknak (tanárok, óvónők)

- Grafológusoknak, természetgyógyászoknak és segítő foglalkozást végzőknek

- Szülőknek

- Az önismeret útján járóknak

 

Tanfolyamdíj: 48.000,- Ft (Áfa mentes)

Kedvezmény: Grafológia tanfolyamot végzettek számára (7 anyagrész) 42.000,- Ft

A részletfizetés megoldható.

A tanfolyam sikeres elvégzéséről „Rajzelemző és rajzterápia tanfolyam” néven Tanúsítványt állítunk ki.

Jelentkezés  ITT

 

 

3. GRAFO SULI Komplex csomag

32 anyagrész / 256 óra

 

- Íráselemzés és grafoterápia (20 anyagrész)

- Rajzelemzés és rajzterápia (7 anyagrész)

- Asztrológia alap (Radix horoszkóp, 4 anyagrész)

- Komplex záró vizsga

 

Tanúsítvány: Haladó grafológia- és rajzelemző tanfolyam

Időtartam: Az egyéni haladás függvényében 1 éven belül elvégezhető.

A csomag kedvezményes ára: 189.000,- Ft helyett 160.000,- Ft (Áfa mentes, részletfizetés megoldható)

Jelentkezés  ITT

 

 

 

4. Balkezesség és kézdominancia

8 anyagrész / 64 óra

Tematika

- Dominancia tesztek

- Balkezes eszközhasználat és írás

- A balkezesek személyiségjegyei és ezek jól látható jelei az írásban és a rajzban.

 

Tanfolyamdíj: 48.000,- Ft

Jelentkezés  ITT

 

 

5. Grafoterápia

A személyiségfejlődés hatékony útja

 

Önállóan is elvégezhető (grafológiai alapvégzettség szükséges), illetve a haladó grafológiai tanfolyam része.

Az íráselemzés során feltérképezésre kerülnek a jól, és a kevésbé jól működő életterületek. Gyakran találunk „rejtett képességeket”, amelyek az írásmintában jól láthatóak, de a mindennapi életben csak kevésbé, vagy egyáltalán nincsenek felhasználva.

- Melyek azok a területek, ahol jó képességek és készségek vannak, de mégis a legkevésbé működik jól a megnyilvánulások terén?

A grafoterápia módszere a Duktor számára kiutat és megoldásokat kínál az elemzés során feltárt nehézségek megoldására.

 

Keressük és erősítsük meg közösen a Duktorral a saját erejét, és a rejtett képességeit!

 Nézzük meg, milyen útravalókat rejt az életút megtételéhez kapott és a lehetőségeket tartalmazó hátizsák! Ezzel egy időben szükségessé válik a feleslegessé váló terhek letétele és átalakítása.

 

A kézírás- és a rajzelemzés módszere hatékonyan alkalmazható lehetőség a személyiségfejlődés útján.
 
A viszonyítási alap itt is a szimbolika, minden elemzés kiindulási pontja. Egyaránt felhasználjuk a tér-, a zóna-, a betű-, a szám-, a test-, a szín- és a formaszimbolikát.   
 

Az írásminta összefüggésrendszere és a rajztesztek eredménye egy az egyben megfelel egymásnak.

A „c-kötéses álló írás” sztenderdrendszere nagyon szabályos, és arányos. Az elemzés során az ettől való eltéréseket figyeljük meg. A térszimbolika szintén egyetemesen alkalmazható. A rajztesztekből különbözőek lehetnek: vannak kötött témakörűek (pl. 4-6-8 elemesek, szabadon választott témák, stb.).

 

Mindig érdemes az adott személyiséghez a leginkább megfelelő módszert választani:

Egy szabálykövetőbb, nehezen kibontakozó embernél jobb, ha konkrétabb a téma, a kreatívabbaknál, nyitottabbaknál rájuk lehet bízni, hogy mit szeretnének rajzolni. Már az is sok információval szolgál, hogy ki hogy áll neki a feladatnak, és hogy hajtja végre azt.
 
A grafoterápia részeként azokat a betűket, ahol a legnagyobb a diszharmónia kiemeljük, hogy elkezdjük „újraalkotni”. A rajzterápia során elővesszük a színeket is.

 

Milyen eredmények várhatóak ettől a munkától?

A személyiség kiteljesedése

 
A terápia lényege, hogy miután felismertük azt, hogy hol, és mi nem működik harmonikusan, tudatosan „kijavítjuk, korrigáljuk” azt. A módszer nagy előnye, hogy a vizsgálódás azonnali eredményt hoz! Érdemes az eredetitől eltérő színt választani, hogy jól látható legyen a változás. Kívülről megyünk befelé, oly módon, mint például amikor nyugtalanok, zaklatottak vagyunk, elkezdünk rendet tenni, takarítani magunk körül.
 
Ez egy időigényes folyamat, hiszen a külső „rend” elkezd ránk visszahatni és létrehoz egy jó, megnyugtató érzést, ami által közérzetünk javul, és már eredményesebben tudjuk megtalálni a saját erőforrásainkat, amelyek segítenek megoldásokat találni a problémákra.

Ezzel az önismereti módszerrel önállóan is tovább dolgozhatunk, és szükség esetén újra alkalmazhatjuk. A kontroll javasolt időtartalma - a Duktor állapotától függően - fél- egy év.

 

Tanfolyamdíj: 12.000,- Ft

Jelentkezés  ITT

 

 

6. Pályaválasztás, pályaorientáció

10 anyagrész / 80 óra

 

Tematika

- A grafológiai alapjai és összefüggésrendszere.

- A pályaválasztás szempontjai

- Képességek és készségek.

 

Tanfolyamdíj: 58.000,- Ft

Jelentkezés ITT

 

7. Munkaügyi grafológia, és hatékonyságnövelés

12 anyagrész / 96 óra

 

Tematika

- A grafológia alapjai és összefüggésrendszere (írás, aláírás).

- Elemzési gyakorlatok: munkatárskiválasztás, csapatépítő- és hatékonyságnövelő módszerek.

 

Tanfolyamdíj: 65.000,- Ft

Jelentkezés ITT

 

8. Vándorbot

Grafológia Plusz: 22 részes komplex holisztikus tanfolyam

22 anyagrész heti rendszerességgel.

 

Tematika

 

Iránytűk (Szimbolika)

1. Térszimbolika és Zónák

2. Színek és Formák

3. Számok: Számmisztika, Pitagorasz 3x3

4. Energiák: A Hold fázisai, A 7 csakra, - A kifelé sugárzó energiák

5. Symbolon kártya I.: Az asztrológia- és Symbolon alapjai I., Horoszkóp ábra, A Radix horoszkóp alappillérei (Nap, Ascendens, Hold, felszálló csomópont, MC, Stellium), - 1-6 ház jegyeinek és bolygóinak analógiái, Gyakorlati rész: A három lapos alapkirakás pozíciói és jelentései

6. Az asztrológia- és Symbolon alapjai II.

A 7-12. ház jegyeinek és bolygóinak analógiái, Gyakorlati rész: A három lapos alapkirakás jelentései

7. Tarot kártya, Nagyárkánum 1.-11.

8. Nagyárkánum 12.-21.

9. Az intuitív grafológia (13 tananyag)

Grafológia alaptézisek: Az intuitív grafológia, Grafológiai irányok (Keleti, Nyugati, Holisztikus) Alapismeretek 1. Az íráselemzés fő területei és vizsgálati pontjai, Példák (Energetika térkép)

10. Alapismeretek 2. Az elemzések fő területei és vizsgálati pontjai, Az egyes betűkhöz kapcsolódó jelentéstartalmak

11. Mérések, részelemek

12. A személyiségelemzés készítésének összefüggésrendszere, Szociabilitás

13. Mentális jellemzők, Érzelmi élet

14. Rajzelemzés, Rajzteszt I.

15. Rajzteszt II.

16. Rajzok és szimbólumok az írásban. Szabadrajz, firka.

17. Rajzterápia

18. Grafoterápia

19. – 21. Írás- és rajzelemző gyakorlatok (számmisztikával és asztrológia alappal)

22. Vizsga     

Megnevezés: Komplex haladó grafológia tanfolyam               

(A vastagon kiemelt részek a külön elvégezhető rajzelemző tanfolyam anyaga.)

 

Tanfolyamdíjak

- Komplex Vándorbot tanfolyam: 110.000,- Ft (Áfa mentes).

Havi 4 anyagrész elvégzése ajánlott. A tandíjat havi részletekben is be lehet fizetni (20.000,- Ft/hó).

- A grafológia- és a rajztanfolyamot is elvégzett hallgatók számára kiegészítő, 6 részből álló anyagrészt tartalmaz a Vándorbot. Aki már elvégezte a Grafoműhely rajz, vagy alap/haladó grafológiai tanfolyamát, annak arányosan csökkentett a tanfolyamdíj.

 

Külön is elvégezhető:

- Asztrológia alap 29.000,- Ft (Áfa mentes)

- Tarot kártya 29.000,- Ft (Áfa mentes)

 

 

Kedvezmények

Minden tanfolyam: Egy összegben befizetve/Nyugdíjasoknak/Kismamáknak/Regisztrált munkanélkülieknek - 10%.

Jelentkezés ITT

 

 

9. Asztrológia alapok + Holdállás

45 órás, Symbolon kártya nagy árkánumokkal

 

A születési adottságok és életfeladatok összevetése az adott aktuális időszakok lehetőségeivel és feladataival. *

 

1. Az asztrológia alapjai I.

- Horoszkóp ábra, a Radix horoszkóp alappillérei

(Nap, Ascendens, Hold és Holdkalendárium, felszálló/leszálló csomópont, MC, Stellium)

- 1- 6 ház jegyeinek és bolygóinak analógiái

- Symbolon kártya nagyárkánum I.-VI. (A kártyák az anyagból kinyomtathatóak)

Program: *Regiomontanus asztrológia program (letölthető, free)

 

2. Az asztrológia alapjai II.

- A 7-12. ház jegyeinek és bolygóinak analógiái

- Symbolon kártya nagyárkánum VII.-XII.

 

3./a. Testszimbolika és asztromedicina

3./b. Napminőségek, Táplálkozás és testápolás, Növény és kert

 

4. Születési Radix horoszkóp + aktuális állások és Holdhatások

Az aktuális állások és a saját horoszkóp összehasonlítása a holdállás alapján (Újhold, Telihold házhelyek és lehetőségek/feladatok.

 

5. Példák és gyakorlatok

Záró feladatok

 

Tanfolyamdíj: 29.000,- Ft


Jelentkezés ITT

 

 

 

10. Grafül

(Testi- lelki egészség)

 

Ajánlott: Grafológusoknak és természetgyógyászoknak

Az írás- és rajzelemzések által feltérképezett energetikai állapot, valamint a tünetek hátterének lelki okait feltáró módszer. Állapotjavító javaslatok.

Egyéni tananyag.

 

Jelentkezés  ITT

A tanfolyamok sikeres elvégzéséről Tanúsítványt állítunk ki.

A tandíjak összegét a tanfolyamok megkezdése előtt kérem utalni az alábbi számlaszámra. Részletfizetés kérésre megoldható.

Varju Beáta OTP 117-73092-08607481-00000000. (A "Vevő" adatait kérem tüntesse fel a megjegyzés rovatban!)

 


 

Remélem, hogy tetszett az oldal! Köszönöm, ha megosztod!