A Grafoműhely megjelent cikkei

 

A betűk titkainak megfejtése 2. rész "d"-"l"

Mit árul el rólad a kézírásod? A betűk titkainak megfejtése 1. rész

A Grafoműhely cikkei a blog.hu oldalon

 

A Hold segítő hatásai a természetgyógyászatban - Kos, Bika, Ikrek, Rák

A Hold segítő hatásai a természetgyógyászatban – Oroszlán, Szűz, Mérleg, Skorpió

A Hold segítő hatásai a természetgyógyászatban – Nyilas, Bak, Vízöntő, Halak

 

A Tarot kártya titkai - a Nagyárkánum XVI.-XVII.-XVIII.-XIX

A Tarot kártya titkai - a Nagyárkánum XII.-XIII.-XIV.-XV.

A Tarot kártya titkai – a Nagyárkánum VIII.-IX.-X.-XI.

A Tarot kártya titkai – Nagy árkánum IV-V.-VI.-VII.

A Tarot kártya titkai: Nagy Árkánum 0-I.-II.-III.

A Tarot titkai

Tavaszi energiák, a test és a lélek megújulása a grafológiában

 

Fanny Magazin

 

A februári újholdkor kezdődik a kínai Holdújév

2019. első Újholdja a Bak jegyében

Adventi Holdkalendárium

Telihold az Ikrek jegyében

Hogy hat ránk a Hold?

Mi a fontosabb: a megfelelés a külvilágnak, vagy a saját igényeid? – a Mérleg jegy a grafológia tükrében

Józan idealizmus Mit mutat a Szűz jegyűek írásképe?

Önkifejezés és életöröm: asztrografológia az Oroszlán jegyében

Hogyan éled meg a szeretet energiáit? – a Rák jegye a kézírásban

Ikrek, a szellemi utak vándora

A Bika harmónikus stabilitása

A Kos jegy harcai önmagával és a világgal

Sorsdöntő, hogy meghúzd a határaidat! (Halak)

A Bak kemény dió...

Milyen az írása egy Skorpiónak?

A Nyilas jegy témái a kézírásban

A Karma karma

 

 

A bennünk lakozó életerő

 

Mindenki rendelkezik az élete fenntartásához szükséges energiával, az életerővel. Ennek az erőnek a mennyisége azonban egyénenként változó, és a meglévő tartalék sincs minden esetben optimálisan kiaknázva és felhasználva. Azaz, nem áramlik folyamatosan, az aktuális impulzusoknak megfelelően.

Minden ember hozzá tud férni az úgynevezett „kozmikus energiákhoz”. A kérdés ugyanakkor az, hogy ezeket az erőket hogyan használja fel? Az optimális alkalmazáshoz mindenekelőtt ismernie kell önmagát, és a természet törvényeit.

A polaritás elfogadása feltételezi az univerzum törvényszerűségeinek meglátását, és az azokba vetett hitet. Az emberi mivolt szabad akarata ugyanakkor a több lehetőségből való választás kiváltságát is magába rejti.

Az emberi természet a félelmek és a vágyak által űzve nehezen megoldható választások elé állítja a lelkeket. A „jó választás” elsősorban az adottságok, és a lehetőségek világos felismerésén múlik. A világos rálátás segítség a szabad akarat által nyújtott lehetőségek minél hatékonyabb és magasabb szintű kihasználására. Példaként: egy Oroszlán nap/ /ascendens/hold a horoszkópban alacsony szinten a másokon való uralkodásként-, míg magas szinten a mások védelmeként, támogatásaként nyilvánulhat meg.

 

Erőnk valódi természete személyiségünk tudatalatti mélységeibe való lemerülés kockázatvállaló utazása során ismerhető meg igazán. Az ismeretlen e sötét régiója ugyan veszélyeket is rejt magában, de ugyanakkor a kiteljesedés lehetőségét is magában hordozza. A mélységekből szeretetteljes elfogadással emelhető fel az energia a tiszta, világos tudat szintjére. A szeretet itt maga az erő, hiszen „megtartó” szeretetnek kell lennie ahhoz, hogy – a nagy energiák mozgósítása közben - ne zuhanhasson vissza az érzelmi mélységekbe!

Az ősi teremtő erő – amelyet az oroszlán képvisel – teremtésre és pusztításra egyaránt alkalmas. A fehér (teremt),- illetve a fekete mágiának (manipulál) nevezett emberi tevékenység egyaránt ezt az erőt használja fel céljai elérésére. „Mágiája” a kimondott, és leírt szónak egyaránt van!

 

 

Az ösztönök erejétől való félelem azok elfojtásához vezethet, ami érzelmi túlérzékenység esetén az agressziók és (szenvedély)betegségek felbukkanását is eredményezheti. Minél „erősebb” valaki, vagyis minél kiterjedtebb az energiarendszere, annál nehezebb az optimális és hatékony felhasználás. Kialakulhat a depresszió, amikor az ember nem tud mit kezdeni az erejével, és kilátástalannak megélt helyzetében a rá nehezedő érzelmi teher súlya alatt a megvalósulás útját nem találó erőket önmaga ellen is fordíthatja. Vagyis a teremtés helyett pusztít. Paradoxonnak tűnhet, de tény, hogy aki pusztítani tud, az a teremésre is képes. Az irányhoz az energia szintje a kulcs.

 

Az erők női princípiuma jeleníti meg az intuitív, emóciókkal teli minőséget, amely legfontosabb aspektusa a feltétel nélküli elfogadás, vagyis a szeretet. Ez a Grál kehely ajánlja fel szolgálatát az égieknek, megvalósítva ezzel a tudatalatti erők és ösztönök transzformációját és egy magasabb szintre történő emelését.

 

A személyiségben a jin (női aspektus) és a jang (férfi aspektus) erők az őket megillető helyüket elfoglalva egyensúlyba kerülnek. Ezáltal pedig új fény váltja fel a régit, és helyébe egy új, tisztább minőséget képviselő világ jöhet létre. Először belül, azután kívül is.

 

A szubjektivitás mellett objektív megoldási lehetőségeket rejtenek a többi ember nehezen elfogadható tulajdonságai és megnyilvánulásai, amelyek szintén komoly feladat elé állítanak. A másik megítélése és elutasítása helyett választható az ő élethelyzetébe való mintegy belehelyezkedés is, amely a megértés által (ott tart az útján, ahol éppen tart) elvezethet az elfogadáshoz, és egyúttal „árnyékszemélyiségeink” tudatos integrálásához. Ez utóbbi azért fontos, mert ahol még „kiakadunk”, kritizálunk, felháborodunk, ott nálunk sincsenek a helyükön a dolgok, vagy éppen megtettünk egy fontos lépést előre, de a „kisördög” még nem enged tovább, amíg a „Biztos, biztos?” kérdésre egyértelmű igennel nem válaszolunk!

 

A poláris élet minden aspektusának elfogadása vezethet ki az ismeretlen régiók sötét részeiből, amelyek megismerése szükséges ahhoz, hogy az életszakasz következő állomásához el lehessen jutni. Az élet valódi megélésének feltétele a pozitív és negatív érzelmek, a tudatalatti ösztönök, megérzések egyedi mélységének, és intenzitásának felvállalása. Az erőkészleteinkhez való tudatos hozzáállás, valamint a mindennapok fizikai síkján történő őszinte megnyilvánulásaink felvállalása felszabadít a nyomás alól, és utat enged a valódi, örömteli életigenlő és boldog pillanatok megélésének.

 

 

MINTAELEMZÉS

 

 1. Szociabilitás

 

 1. Énkép

A nagyon  Duktor alapos megfontolás után kezd bele aktuális dolgai megvalósításába, ezért a rendelkezésére álló lehetőségeket nem tudja maximálisan kihasználni. A magas szintű minőség létrehozása nagyon fontos a számára, de ha már belekezd a tevékenységébe, akkor céljait kitartóan valósítja meg.  

Önmagához való viszonyában ellentétes belső hatások érvényesülnek.

Erőteljes és energikus személyisége nagy lelkierővel rendelkezik,

 

 1. Belső igény a kötődésekre

A külvilághoz, és a társakhoz való kapcsolódása domináns, meghatározó módon történik. Ő a kezdeményező fél, ugyanakkor saját én-határait gondosan őrzi. A szabad mozgástér fontos a számára, de igényli a fix pontokat is, ahol megpihenhet. „Bevállalós” típus, ha a helyzet úgy hozza, akkor a kockázatoktól sem riad vissza.

 

 1. Introvertált – extrovertált

A befelé, önmaga belső világa - illetve a kifelé, a külvilág felé fordulás tengelyén a jól látható extroverzióé a döntő szó, de eközben a láthatatlan introverzió is jelentős hatást fejt ki. Hajlamos arra, hogy saját igényeit alávesse egy nagyobb közösség, illetve tágabb környezete javára. A leszálló holdcsomópontja alapján azonban feladata az erről való „leszokás”.

 

 1. Beilleszkedésének módja

Közvetlenül, és spontán belső késztetéseit követve, de emellett a „maga módján”, - vagyis én-határaira gondosan ügyelve - kapcsolódik a külvilághoz.

 

 1. Beilleszkedésének célja

Altruisztikus (önalávető) elemeket is tartalmaz az írásminta – pl. mások döntéseinek -, de az önérvényesítés – elsősorban a meghatározó szerep tekintetében – mégis kiemelt szempont.

 

 1. Dominancia-igény

A meghatározó szerepkörökre irányuló törekvés az egész írásmintában jól nyomon követhető.

Autonómia igénye egyértelmű, ennek megvalósulását az önállóság és a határozottság növekvő tendenciája erősítheti meg.

 

 1. Kompromisszum készség

Toleranciájának hatásfoka közepes szinten működik, aktuális lelkiállapotának függvényében. A tágabb környezetben jobban, a szorosabban kissé kevésbé veszi figyelembe mások érdekeit.

 

 1. Empátia

Empátiás készsége születetten magas, amelyet elsősorban szenzibilis lelki alkata táplál. A megvalósulás hatásfoka a fent említett aktuális lelkiállapot, és személyes komfortérzet függvénye.

                           

 1. Kommunikációs készség

A környezeti konfliktusok konstruktív módon történő kezelésére készségszinten nyitott, de mindig igyekszik a saját kezében tartani az események szálait.

 

 1. Pszichológiai érzék

Az átlagot meghaladó szellemi képességei elősegítik ennek a területnek a kibontakozását, amely számára az empátiás készség magasabb szintre történő fejlesztése további lehetőségeket tartogat.

 

 

 1. Mentális jellemzők

 

 1. Mentális intelligencia

A személyiség gondolkodásának érettsége magas szintű, világlátása egyedi elemeket is tartalmaz.   

 

 1. A gondolkodás sebessége  

Gyors, sőt időnként szárnyaló. Láthatóan komoly gondot okoz a számára, hogy a fizikai szinten is „utolérje saját magát.

 

 1. Kontroll tevékenység 

A koncentráció, és a figyelem fokozott mértékű az írásmintában. Gyöngyi próbál mindig nagyon figyelni, és mentálisan összpontosítani a dolgaira. Szellemi szinten időnként némi túlzás is megfigyelhető ezen a téren, a fizikai síkon azonban kevésbé hatékonyan működteti a kontrollt, ezért időnként kicsúszhatnak a kezéből a dolgok.

 

 1. Holisztikus gondolkodás

A „minden mindennel összefügg” holisztikus szemléletet a magáénak vallja, az energiák szabad áramlását időről időre egyedül a „biztos pontok” keresése, illetve igénye lassítja.

Áttekintő képessége divergens (szerteágazó), ritkán akad el a részletekben. Figyelme a kezdeti „rákészülés” után minden irányba kiterjed.  

 

 1. Analitikus gondolkodás

A részletező elemzések - impulzív mentalitása miatt - kevésbé tartoznak abszolút erősségei közé. Az eredendően jól működő mentális kontroll további kiterjesztése, és a koncentráció növelése segítségével azonban ezen a területen is sikereket érhet el.

 

 1. Szintetizáló gondolkodás

A holisztikus és a divergens gondolkodásmód meglétének segítségével személyisége eredeti és egyedi vonásokkal bír. Az önállóság – lásd fent – még némi szárnypróbálgatást igényel.

 

 1. Humán beállítottság

Az emberekkel kapcsolatos érdeklődése és ez irányú beállítottsága egyértelműen felülmúlja a reál vonalat.

 

 1. Strukturáló képesség

 A dolgok felépítése és a rendszerezése terén mind makro- mind pedig mikro strukturális szinten jól működik. A tervezés és a kivitelezés egyaránt jól átgondolt és megvalósított, némileg az előbbi javára döntve el a mérleg nyelvét.

 

 1. Kreativitás

Itt egyértelmű az originális, az eredeti jelleg (elsősorban szellemi szinten), reproduktivitás csak nyomokban fedezhető fel az írásmintában.

 

 1. Flexibilitás

A rugalmasság és az alkalmazkodás jó hatásfokkal működik, időnként némi túlzás is megfigyelhető ezen a téren. Belecsúszhat a megalkuvásba is, amennyiben ragaszkodik a   – már említett – „biztos pontok” megtartásában.

 

 1. Logikai készség

Jó színvonalon működik, még némi haladási lehetőséggel, amelyet a spontaneitás adhat.

 

 1. Tanulási képesség

A már megtanult dolgokat jó hatékonysággal tudja alkalmazni a mindennapi életben. Van még további kihasználható kapacitás is az új ismeretek befogadására. Ambíció szintén fellelhető az írásban, akárcsak az érdeklődés. A nyitottságot érdemes kissé fokozni.

 

 

 1. Érzelmi élet

 

 1. Hangulati beállítódás

Alapvetően optimista kedélyállapot jellemzi, némi (természetes) hangulatingadozással, valamint csipetnyi frusztrációval „fűszerezve”.

 

 1. Érzelmi érettség

A mentális érettség szintje meghaladja az érzelmi területeket. A gyermekkori énje időnként még mai is figyelmet követel(ne), ha engedné) magának. Saját vágyait (amelyek időnként hatalmasak) ritkán valósítja meg, érzelmeivel nehezen azonosul, és nem szívesen mutatja ki azokat. Gyakori kettősség látható benne ezen a téren, önmaga számára is nehezen megélhető tartalmakkal. Nem beszél róluk, mégis a külvilágtól várja, hogy azok teljesüljenek.

 

 1. Érzelmi intenzitás, intimitás

A szorosabb kapcsolatokban hajlamos átvenni a meghatározó szerepet. Itt az érzelmekben nem merül el igazán, az intimitás kissé félelmetes területnek tűnik a számára. Inkább teljesít, mint érez. Az elfojtások „tüzes”, temperamentumos természete miatt azonban időről időre nehezen kezelhető kitöréseket idézhetnek elő.

 

 1. Szenzibilitás, stabilitás

Személyisége egyértelműen szenzibilis, fokozott érzékenység és fogékonyság jellemzi. Ennek kezelésében célratörő Bak holdja mindenképpen a segítségére siet, és igyekszik az egyensúlyt megteremteni.

 

 1. Intuíció

Az „aha élmény” felismerések gyakoriak és ismerősek lehetnek a számára, elfogadásuk, és konkrét hatékony alkalmazásuk azonban - folyamatban lévő és állandó - gyakorlást igényel.

 

A Duktor a „11-esek” csapatába tartozik (születési dátum), akiknek a feladata az a saját egyedi látásmódra, és intuícióra épülő „tanítás”, amellyel környezetük energiáit magasabb szintre emelhetik. Óvakodni mások követésétől kell, és inkább a saját utat választva haladni előre (ösvényt vágni a dzsungelben… ).

 

 


   
   
   
   
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remélem, hogy tetszett az oldal! Köszönöm, ha megosztod!