A Grafoműhely korábbi cikkei

 

A betűk titkainak megfejtése 2. rész "d"-"l"

Mit árul el rólad a kézírásod? A betűk titkainak megfejtése 1. rész

A Grafoműhely cikkei a blog.hu oldalon

 

A Hold segítő hatásai a természetgyógyászatban - Kos, Bika, Ikrek, Rák

A Hold segítő hatásai a természetgyógyászatban – Oroszlán, Szűz, Mérleg, Skorpió

A Hold segítő hatásai a természetgyógyászatban – Nyilas, Bak, Vízöntő, Halak

 

A Tarot kártya titkai - a Nagyárkánum XVI.-XVII.-XVIII.-XIX

A Tarot kártya titkai - a Nagyárkánum XII.-XIII.-XIV.-XV.

A Tarot kártya titkai – a Nagyárkánum VIII.-IX.-X.-XI.

A Tarot kártya titkai – Nagy árkánum IV-V.-VI.-VII.

A Tarot kártya titkai: Nagy Árkánum 0-I.-II.-III.

A Tarot titkai

Tavaszi energiák, a test és a lélek megújulása a grafológiában

 

Fanny Magazin

 

A februári újholdkor kezdődik a kínai Holdújév

2019. első Újholdja a Bak jegyében

Adventi Holdkalendárium

Telihold az Ikrek jegyében

Hogy hat ránk a Hold?

Mi a fontosabb: a megfelelés a külvilágnak, vagy a saját igényeid? – a Mérleg jegy a grafológia tükrében

Józan idealizmus Mit mutat a Szűz jegyűek írásképe?

Önkifejezés és életöröm: asztrografológia az Oroszlán jegyében

Hogyan éled meg a szeretet energiáit? – a Rák jegye a kézírásban

Ikrek, a szellemi utak vándora

A Bika harmónikus stabilitása

A Kos jegy harcai önmagával és a világgal

Sorsdöntő, hogy meghúzd a határaidat! (Halak)

A Bak kemény dió...

Milyen az írása egy Skorpiónak?

A Nyilas jegy témái a kézírásban

A Karma karma

 

 

A bennünk lakozó életerő

 

Mindenki rendelkezik az élete fenntartásához szükséges energiával, az életerővel. Ennek az erőnek a mennyisége azonban egyénenként változó, és a meglévő tartalék sincs minden esetben optimálisan kiaknázva és felhasználva. Azaz, nem áramlik folyamatosan, az aktuális impulzusoknak megfelelően.

Minden ember hozzá tud férni az úgynevezett „kozmikus energiákhoz”. A kérdés ugyanakkor az, hogy ezeket az erőket hogyan használja fel? Az optimális alkalmazáshoz mindenekelőtt ismernie kell önmagát, és a természet törvényeit.

A polaritás elfogadása feltételezi az univerzum törvényszerűségeinek meglátását, és az azokba vetett hitet. Az emberi mivolt szabad akarata ugyanakkor a több lehetőségből való választás kiváltságát is magába rejti.

Az emberi természet a félelmek és a vágyak által űzve nehezen megoldható választások elé állítja a lelkeket. A „jó választás” elsősorban az adottságok, és a lehetőségek világos felismerésén múlik. A világos rálátás segítség a szabad akarat által nyújtott lehetőségek minél hatékonyabb és magasabb szintű kihasználására. Példaként: egy Oroszlán nap/ /ascendens/hold a horoszkópban alacsony szinten a másokon való uralkodásként-, míg magas szinten a mások védelmeként, támogatásaként nyilvánulhat meg.

 

Erőnk valódi természete személyiségünk tudatalatti mélységeibe való lemerülés kockázatvállaló utazása során ismerhető meg igazán. Az ismeretlen e sötét régiója ugyan veszélyeket is rejt magában, de ugyanakkor a kiteljesedés lehetőségét is magában hordozza. A mélységekből szeretetteljes elfogadással emelhető fel az energia a tiszta, világos tudat szintjére. A szeretet itt maga az erő, hiszen „megtartó” szeretetnek kell lennie ahhoz, hogy – a nagy energiák mozgósítása közben - ne zuhanhasson vissza az érzelmi mélységekbe!

Az ősi teremtő erő – amelyet az oroszlán képvisel – teremtésre és pusztításra egyaránt alkalmas. A fehér (teremt),- illetve a fekete mágiának (manipulál) nevezett emberi tevékenység egyaránt ezt az erőt használja fel céljai elérésére. „Mágiája” a kimondott, és leírt szónak egyaránt van!

 

 

Az ösztönök erejétől való félelem azok elfojtásához vezethet, ami érzelmi túlérzékenység esetén az agressziók és (szenvedély)betegségek felbukkanását is eredményezheti. Minél „erősebb” valaki, vagyis minél kiterjedtebb az energiarendszere, annál nehezebb az optimális és hatékony felhasználás. Kialakulhat a depresszió, amikor az ember nem tud mit kezdeni az erejével, és kilátástalannak megélt helyzetében a rá nehezedő érzelmi teher súlya alatt a megvalósulás útját nem találó erőket önmaga ellen is fordíthatja. Vagyis a teremtés helyett pusztít. Paradoxonnak tűnhet, de tény, hogy aki pusztítani tud, az a teremésre is képes. Az irányhoz az energia szintje a kulcs.

 

Az erők női princípiuma jeleníti meg az intuitív, emóciókkal teli minőséget, amely legfontosabb aspektusa a feltétel nélküli elfogadás, vagyis a szeretet. Ez a Grál kehely ajánlja fel szolgálatát az égieknek, megvalósítva ezzel a tudatalatti erők és ösztönök transzformációját és egy magasabb szintre történő emelését.

 

A személyiségben a jin (női aspektus) és a jang (férfi aspektus) erők az őket megillető helyüket elfoglalva egyensúlyba kerülnek. Ezáltal pedig új fény váltja fel a régit, és helyébe egy új, tisztább minőséget képviselő világ jöhet létre. Először belül, azután kívül is.

 

A szubjektivitás mellett objektív megoldási lehetőségeket rejtenek a többi ember nehezen elfogadható tulajdonságai és megnyilvánulásai, amelyek szintén komoly feladat elé állítanak. A másik megítélése és elutasítása helyett választható az ő élethelyzetébe való mintegy belehelyezkedés is, amely a megértés által (ott tart az útján, ahol éppen tart) elvezethet az elfogadáshoz, és egyúttal „árnyékszemélyiségeink” tudatos integrálásához. Ez utóbbi azért fontos, mert ahol még „kiakadunk”, kritizálunk, felháborodunk, ott nálunk sincsenek a helyükön a dolgok, vagy éppen megtettünk egy fontos lépést előre, de a „kisördög” még nem enged tovább, amíg a „Biztos, biztos?” kérdésre egyértelmű igennel nem válaszolunk!

 

A poláris élet minden aspektusának elfogadása vezethet ki az ismeretlen régiók sötét részeiből, amelyek megismerése szükséges ahhoz, hogy az életszakasz következő állomásához el lehessen jutni. Az élet valódi megélésének feltétele a pozitív és negatív érzelmek, a tudatalatti ösztönök, megérzések egyedi mélységének, és intenzitásának felvállalása. Az erőkészleteinkhez való tudatos hozzáállás, valamint a mindennapok fizikai síkján történő őszinte megnyilvánulásaink felvállalása felszabadít a nyomás alól, és utat enged a valódi, örömteli életigenlő és boldog pillanatok megélésének.

 

 

MINTAELEMZÉS

 

GRAFOLÓGIAI ELEMZÉS

Minta

Mariann részére

 

Az íráselemzés területei

Személyiségelemzés, Energetikai térkép, Munka, Életút.

 

Az íráselemzés módszerei:

I. Energetikai térkép

II. Íráselemzés

 

 

I. Energetikai térkép

 

Mérések: Grafológia alap 4.

 

Mariann energiái írás- és rajzmintája alapján a következőképpen oszlanak el:

1. A legtöbb energia – pontosabb lehetőség – az alsó zónákban található (pl. g-betű alsó hurka, kezdővonalak stb.). Ez egyúttal a kiindulási pont, és itt vannak a legnagyobb mélységek is. A tényleges „mennyiség”, vagyis a megélések azonban nem itt találhatóak.

2. A hangsúly áthelyeződik a felső zónára, amely a szellemiség, a gondolatok, tehát a racionalitás területe. Itt is jó képességek vannak, de a személyiség fókuszáról mégis gyakran elterelik azokat a bizonyos energiákat. Ez a terület már „jól be van járatva”, olyan, mint egy ismerős útszakasz, rutinból is működik. 

3. A harmadik helyre kerül a középső rész, vagyis a mindennapok területe.

Itt inkább a gondosan megformált, jól látható külső dolgokra esik a hangsúly és erre a célra fordítódik az energiák nagy része is. 

 

*

 

II. Személyiségelemzés

 

Szociabilitás

Énkép

Az önmagához való viszonyát meghatározza, hogy erősen függ a külvilág visszajelzéseitől. Fontos a számára az elismerés, amely megszerzése érdekében gyakran a háttérbe szorítja a saját igényeit és vágyait.

A kínálkozó lehetőségeket igyekszik maximálisan kihasználni, sokat vállal, és jó színvonalon teljesít. A dolgok egészére való rálátást akadályozza a részletekben történő elakadás - ezért még nem tudott összeállni a teljes, komplex kép. A konformista küszöböket nem szívesen lépi át.

Az önvezetés- és irányítás terén erőteljesek a törekvések a döntésre, amelyeket - a felelősség felvállalásával együtt – meg is tud hozni.

Belső igény

Társas típus, a kötődések konszolidált formái illenek az egyéniségéhez.

Introvertált, extrovertált

Itt a mérleg egyértelműen a külvilág felé fordulás felé billen el. Idővel azonban, - ahogy zöld utat ad érzelemvilága kibontakozásának is – a belső utak hasonlóan fontosak lehetnek.

Beilleszkedés módja

A tartózkodó és az erőteljes módok váltják egymást.

Beilleszkedés célja

Elsősorban az elismertség iránti vágya hajtja előre, így alapvetően önérvényesítő. Altruisztikus elemek az érzelmei háttérbe szorítása terén tűnnek fel.

Dominancia-igény

Meghatározó, domináns szerepre nem törekszik.  Fontos a számára egy olyan szabad személyes mozgástér (hely, idő), amit a saját belátása szerint tud kitölteni.

Kompromisszum készség

Erősen koncentrál a kitűzött célokra, ezektől nehezen tér el. Az önmagáról kialakított kedvező kép fenntartása viszont fontos a számára, ezért – ha nem is szívesen – de a szükséges mértékben hajlik a kompromisszumok megkötésére.

Empátia

Környezete igényeit jól érzékeli, toleranciája azonban függ aktuális nyitottsága mértékétől is.

Kommunikációs készség

A környezeti konfliktusok kezelése terén fontos számára a harmónia, ezért inkább a visszahúzódást választja. Amikor azonban erős a megérintettsége aktív szerepet is vállal.

Pszichológiai érzék

Ez a készsége alapvetően jól működhet, ha környezete felé nagyobb nyitottságot mutat.

 

Mentális jellemzők

A gondolkodás sebessége

A gondolkodás sebessége közepes.

Kontroll tevékenység

A koncentráció és a figyelem jó hatásfokkal működik.

Áttekintő képesség (divergens, konvergens)

A dolgokra való rálátása tartalmazza a divergencia lehetőségeit, de jelenleg még el-elakad a részletekben. Így a „madártávlat” szintű perspektíva kialakulása folyamatban van. Hasonló a helyzet a gondolkodásmódnál is. (analitikus, szintetizáló)

Érdeklődésstruktúra

Érdeklődése a képességek tekintetében elsősorban humán alapú. Itt is inkább a tudatossága a mérvadó, ami azonban időnként tűnhet racionálisnak. A reálelemek készségszinten szintén jól tudnak nála működni.

Kreativitás

Kreativitása reproduktív jellegű. Az önkifejezés visszafogottan működik.

Flexibilitás

A rugalmasság és az alkalmazkodás kissé nehézkes, nem szívesen hagyja el a jól bejáratott utakat.

Tanulási képesség

   

Jó szellemi képességei és kapacitása nagyobb nyitottság esetén hatékonyabban működhetnek.

 

 

Érzelmi élet

 

Marianna hangulatvilága alapvetően optimista, de kedély- és lelkiállapota mutat némi ingadozást.

Érzelmi érettsége helyzet és terhelésfüggő.

Intuíciója képességszinten jó alapokkal rendelkezik, van „antennája” a külvilág ingereinek érzékelésére. Túlérzékenysége miatt azonban a saját falain és zárt világán nem szívesen enged be nagyobb impulzusokat.

Nagyon mélyek az érzelmei, de éppen itt mutatkoznak meg a regresszív, elfojtott energiák is.

Érzelmi intenzitása nagy, a visszatartott érzelmek időről-időre a legváratlanabb helyzetekben törhetnek ki.

 

 Érzelmi stabilitása rövidtávú és kevésbé kiegyensúlyozott.

  Az intimitás iránti igénye extrém nagy, a megélésig azonban a regresszív tartalmak miatt nem tud eljutni.

Fokozott szenzibilitás, érzelmi túlérzékenység jellemzi.

 

 

Javaslatok

 

- Grafoterápia

Érdemes törekednie arra, hogy a „j” (én-érzet)- „g”- (a vágyak megélése, érzések kimutatása, kimondása), és a „gy” - betűk (érzés alapú kapcsolatok) alsó zónás hurkai meg legyenek rajzolva. Valamint a páros betű harmonikus, arányos képzése szintén jó hatású lehet!

Ezt a gyakorlást érdemes napi szinten elvégezni, jelentősen javítja a megélések szintjét. (lásd Minta)

 

- Rajzterápia: Rajzolja meg újra a 8 elemes rajzot, úgy, hogy a részek között logikus kapcsolódás legyen!

 

Minta

C-kötéses sztenderd: kiírt hurkos írás, szabályos kötésekkel. (Zónaarányok 1:1:1; hurok szélesség: fél ovál)

 

 

Varju Beáta                                                                

okl. grafológus, természetgyógyász

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remélem, hogy tetszett az oldal! Köszönöm, ha megosztod!