Miben segíti a munkatárskiválasztást az íráselemzés?

 

 

- Hatékony: a legmegfelelőbb személyiségjegyekkel rendelkező jelölteket találja meg.

- Gyors: 5-10 munkanap alatt elkészül az eredmény.

- A fluktuációt csökkenti, ezáltal időt, és energiát takarít meg.

- Költségkímélő

- Elősegíti a csapatmunkát

- Rávilágít a munkatársak rejtett tartalékaira

 

 

A munkaügyi grafológia a következő személyiségjegyeket tárja fel

Preferált munkaterület, gondolkodásmód, kreativitás, munkatempó-, stílus- és motiváció; terhelhetőség, döntéshozatal, problémamegoldás, hiba- és konfliktuskezelés, kommunikációs szokások, munkatársakhoz való viszony, energizáltság, megbízhatóság, önreguláció.

 

 

A jelöltek analízise során a szakvéleményben az alábbi alapkérdések kerülnek megválaszolásra

 

1. Gyakorlati- vagy elméleti szakember?

2. Gondolkodása haladó, vagy hagyományos? Ismeretei mennyire sokoldalúak?

3. Mennyire kreatív és milyen téren?

4. Hogy reagál a külső impulzusokra? (elfogadó, hárító stb.)

5. Mennyire önálló, vállalkozó szellemű?

6. Mennyire határozott és következetes?

7. Mekkora az önbizalma?

8. Rendelkezik-e vezetési- irányítási igénnyel és készséggel?

9. Folyamatos, vagy szakaszos munkaerő, mennyire terhelhető?

10. Aprólékos részletmunkás, vagy nagyfokú áttekintőképességgel rendelkezik?

11. Gyors, vagy lassú a munkatempója?

12. Milyen hatékonysággal dolgozik (munkastílus)?

13. Milyen a problémamegoldó képessége?

14. Milyen a munkatársaihoz való viszonya?

15. Mennyire megbízható?

 

Az elemzések kiterjeszthetőek az alábbi kérdésekre is:

 

16. Hogy kezeli a hibákat- és a konfliktusokat?

17. Milyen pszichés- és fizikai energiakészlettel rendelkezik?

18. Mennyi vállalja fel saját felelősségét (mentális-, érzelmi téren)?

19. Mennyire ellenőrzi a saját tevékenységét?

20. Milyen belső igazodási rendszere van? (önreguláció)

21. Mivel motiválható?

22. Mennyire használja ki lehetőségeit, és hogyan osztja be azokat?

23. Rövid- vagy hosszú távú feladatokban gondolkodik?

24. Van-e igénye folyamatos önképzésre?

25. Milyen munkájának esztétikai kivitelezése?

 

+1 26. Egyéb speciális, az adott munkakörhöz szükséges szempontok

 

Lehetőség van a munka hatékonyságának növelése érdekében csoportok, teamek közös elemzésére is!

 

Szükséges adatok:

- Az adott munkakör, és elvárások pontos leírása

- A jelöltek hozzájárulására.

- Az írásminta 1 db A4-es sima, fehér írólapra írott (lehetőleg folyamatos írással készített) minimum egy oldalas, teljes névvel,aláírással, és születési dátummal ellátott szöveg.

- A grafológiai elemzés elkészítéséhez szükség van az Adatlap* kitöltésére, és a jelölt hozzájárulására is. (Kivéve, ha a pályázati kiírásban szerepel, hogy a beadott kézzel írt önéletrajzot grafológiai elemzés alá vetik.)
 

 

A szakvélemények munkadíjai

(+ postaköltség, vagy e-mailben küldés esetén előreutalás):

 

I. Alapelemzés (10 szempont alapján)

35.ooo,- Ft + Áfa/fő

 

II. Részelemzés (szelektáció 3 szempontig)

9.ooo,- Ft + Áfa/fő/

Plusz szempontok: 4.000,- Ft/db

+ Prioritás

Értékelési sorrend, és indoklás a jelöltek megfelelősége szerint. Elemzések + 12.ooo,- Ft +Áfa.

 

A szempontokat Ön választhatja ki! (Új pozíciónál ajánlott min. 10 szempont.)

Kérjen előzetes, eseti árajánlatot!

 

Az elemzések határideje:

Normál esetben: 5 - 7 munkanap

Sürgős esetben: 3 munkanap (felár: munkadíj +3o %, 1-2 munkanap esetén +50%)

 

Kiemelt referenciák

Grafológusok névjegyzéke: www.grafodidakt.hu

Samsung Electronics, Apáczai Kiadó, Merkur Star Kft, Penda Kft, Maxima, ORFK.

 

MEGRENDELÉS

 

 

MINTAELEMZÉS

 

 

Grafológia szakvélemény

 

                                         

                                                        

Megbízó cég:                                     

Duktor (a kézírást adó személy):       

Pozíció:                                              

Szakvélemény típusa:                        Hatékonyságnövelés

 

 

 

A grafológiai analízis szempontjai

 


1. Gyakorlati- vagy elméleti szakember?

 

A duktor elsősorban elméleti szakember.

Konkrét tevékenységére a nagymértékű vállalás a jellemző. Nagy lendülettel igyekszik véghezvinni elgondolásait.

Gondolatai szintén sebesen követik egymást, gyorsabban, mint ahogy azokat meg lehetne valósítani.

A mennyiségi törekvést azonban – a látszat ellenére - nem mindig fedi le teljes mértékben a valóban fel is mutatható eredmény.

 

Ezen a területen

- Erőssége:     

Jó szellemi képességek, tudásanyag, előremutató törekvések.

- Erősítésre szorul:

A pozitív visszajelzések által önbizalma, a reális ötletek kiválasztása, látókörének szélesítése, a valós helyzetekre történő empatikus reagálás.

 

 

2. Gondolkodása haladó, vagy hagyományos? Ismeretei mennyire sokoldalúak?

 

Önkontrollja koncentrálásra törekvő. A már említett sietős tempó, és az erős elméleti beállítottság miatt azonban figyelme nehezen irányul egyértelműen az adott feladatra.

Gondolkodása inkább hagyományos, a már ismert megoldásokat részesíti előnybe.

Elsősorban a korábban már sikerrel alkalmazott utakat, megoldásokat választja.

 

A gondolkodás területén

- Erőssége:     

Ismeretanyagát jól fel tudja használni.

- Erősítésre szorul:

Egyéni ötletek, nyitottság a külvilág felé.

 

3. Mennyire kreatív és milyen téren?

 

Kreativitásában, az új dolgok létrehozásában elsősorban a reproduktív, követő jelleg a meghatározó. 

A valóban produktív egyediséget, a „szabad szárnyalást” kevésbé engedi meg magának.

 

A kreativitás területén

- Erőssége:

Keresi a jó megoldásokat, vannak eredeti ötletei.      

- Erősítésre szorul:

Az ötletek megvalósítása, egyedi megoldási lehetőségek felismerése.

 

 

4. Hogy reagál a külső impulzusokra?

 

A Duktor külső hatásokra óvatosan reagál, nehezen engedi be világába az új dolgokat.

Az átlagembernél erősebb érzékenységgel, és megérző képességgel rendelkezik.

Ezt az adottságot az új szituációkban, ismeretlen emberek társaságában leginkább a számára „veszélyt” rejtő helyzetekre történő felkészülésre, és a védekezésre használja.

Inkább kezdeményező, mint befogadó típus. Önvédelme erős, a nyílt konfrontációtól sem riad vissza.

 

Ezen a területen

- Erőssége:

Aktivitás, impulzivitás.

- Erősítésre szorul:

Nyitottság, befogadó készség, a valós impulzusokra történő objektív reagálás.

 

5. Mennyire önálló, vállalkozó szellemű?

 

A felelősségteljes döntések meghozatala terén még erősítésre szorul. Szükségesek számára a stabil, biztonságot adó keretek.

Szabad mozgástérre ugyanakkor szüksége van, valójában nehezen tűri a korlátokat, de mégis igyekszik „beszorítani magát” azok közé.

A legerősebb megszorításokat önmaga állítja kibontakozása elé, ez azonban folyamatos frusztrációt idézhet elő nála.

 

Ezen a területen

- Erőssége:

Autonómia igény.

- Erősítésre szorul:

Felelősség- és kockázatvállalás.

 


6. Mennyire határozott és következetes?

 

Igyekszik a feladatokat a befejezés pontjáig lendületesen végrehajtani.

Kevésbé következetes, mert saját értékrendje még nem alakult ki teljes mértékben.

Belső ereje, egyensúlya szintén erősítésre szorul.
 

Ezen a területen

- Erőssége:

Pozitív képet mutat a külvilág felé.

- Erősítésre szorul:

Döntéseinek tényleges véghezvitele.

7. Mekkora az önbizalma?

 

A Duktor az önbizalom terén erősítésre szorul.

A látszat és a valóság ezen a területen élesen eltér egymástól.

Keresi önmagát, hatalmas vágyak feszítik belülről, de ezekből nagyon keveset valósít meg.

Mennyiségi teljesítményre törekszik elsősorban, az elért eredmények szolgálnak a számára személyisége értékmérőjeként.

 

Ezen a területen

- Erőssége:

Pozitív képet mutat a külvilág felé.

- Erősítésre szorul:

Döntéseinek valós véghezvitele.

 

8. Rendelkezik-e vezetési- irányítási igénnyel és készséggel?

 

E téren is bizonyítási vágya dominál, de valódi, határozott vezetési készséggel csak kismértékben rendelkezik. Gyakorlatias oldala nem elég erős ahhoz, hogy következetesen véghezvigyen egy tervet.

A tekintély, az elismerés kivívása az, ami igazán fontos a számára.
 

Ezen a területen

- Erőssége:

Ambíciók.

- Erősítésre szorul:

Felelősségvállalás, határozott és következetes döntéshozatal.

 

9. Folyamatos, vagy szakaszos munkaerő, mennyire terhelhető?

 

Kitartó munkavégzésre képes (bizonyítási vágy), de eközben a túl sok feladatot, és a nagy terhelést nehezen viseli el.

Tevékenységeit jó színvonalon nagyobb mozgástér, és személyes szabadság mellett tudja megfelelően elvégezni.

 

Ezen a területen

- Erőssége:

Bizonyítási vágy. Kevés, de jó minőségű produktum.

- Erősítésre szorul:

Koncentráció, realitás, mennyiségi mutatók.

 


10. Aprólékos részletmunkás, vagy nagyfokú áttekintőképességgel rendelkezik?
 

Áttekintő képessége közepes mértékű, a részletek kidolgozásához nem ragaszkodik, mert nem szeretne erre sok időt fordítani. Itt is a mennyiségi igény kerül az előtérbe.

Képességei több lehetőségek tartogatnak ezen a téren, mint amennyit valóban megvalósít belőle.

 

Ezen a területen

- Erőssége:

- Erősítésre szorul:

Saját meglátások, belső stabilitás.

 

 

11. Gyors, vagy lassú a munkatempója?

 

Munkatempója impulzív, gyors, sőt időnként kapkodó is lehet, ezért a produktum kevésbé hatékony. 

 

Ezen a területen

- Erőssége:

- Erősítésre szorul:

Hatékonyság.

 


12. Milyen hatékonysággal dolgozik (munkastílus)?

 

A munkavégzés túl gyors tempója kevésbé szolgálja a hatékonyságot.

 

Ezen a területen

- Erőssége:

Rövidtávon lehet eredményes.

- Erősítésre szorul:

A mennyiségi, és a minőségi mutatók arányos és teljes kihasználása.

 


13. Milyen a problémamegoldó képessége?

 

Ráérzéssel jól felismeri a helyzeteket, problémákat, de azok megoldásában éppen túlérzékenysége, és biztonságra törekvése akadályozza.

Kevés flexibilitás a látható a kézírásban, a konstruktív megoldáskeresés helyett inkább a nyílt konfrontáció (lehengerlés), vagy a hárítás útját választja.

 

Ezen a területen

- Erőssége:

Helyzetfelismerés.

- Erősítésre szorul:

Nyitottság, flexibilitás.

 


14. Milyen a munkatársaihoz való viszonya?

 

Csapatmunkára alkalmas, de határozott vezető szerepet nehezen tölt be, mert a következetes irányítás nem tartozik az erősségei közé.

Szeretne bizonyítani, és fontos szerepet betölteni.

 

Ezen a területen

- Erőssége:

- Erősítésre szorul:

Nyitottság, empátia, felelősségvállalás.

 

15. Mennyire megbízható?


A Duktor jövőképe, és személyisége – a látszat ellenére – még nem teljesen kiforrott.

Mentális intelligenciája magas fokú, ezt a szintet azonban emocionális téren nem éri el. 

A valódi felelősség súlyát hosszú távon nehezen viseli.

 

 

Összegzés, javaslatok

 

 

 

 

 

 

Remélem, hogy tetszett az oldal! Köszönöm, ha megosztod!