A balkezesek és az átszoktatottak

"A két kéz természetes adottsága teljesen azonos, mi tettük őket egyenlőtlenné, mi használjuk őket másképpen, mint kellene." (Platón Törvényei)


 
Kezeink és agyféltekéink a keresztdominancia elvei szerint működnek: Jobb kezünket a bal agyféltekénk mozgatja. A bal agyfélteke a racionális gondolkodásért, a verbalitásért, vagyis a beszédkészségért, a reál beállítottságért, az analizáló képességért, és a logikus gondolkodásért felel. A jobbkezesek között sokkal több az extrovertált, kifelé forduló típusú ember.

A jobb agyféltekés balkezesek nagyon érzelmesek, kreatívok, empatikusak, humán beállítottságúak, hallgatnak a megérzéseikre, ösztönéletük is intenzívebb. Holisztikusan, átfogóan tudják a világot érzékelni, látni. Jól kommunikálnak és gyakorlatiasabbak jobbkezes társaiknál. Idő- és térérzékelésük pontos, ugyanakkor inkább introvertáltak, a befelé fordulás jellemzi őket.

 

 

 

Kézíráselemzés

 

A grafológiai elemzés speciális módszere lehetőséget kínál a balkezesek és átszoktatottak képességeinek és lehetőségeinek feltárása. Amennyiben egy balkezes nem a domináns kezét használja, veleszületett képességeit nem tudja kibontakoztatni, használni. Például a matematika erőltetése helyett a reáltárgyak nem az erőssége) szép sikereket érhet el a humán tárgyak terén.

 

Dominanciavizsgálat (Melyik az írókéz?)

4-5 éves kortól érdemes elvégezni, de az iskola megkezdése előtt mindenképpen tanácsos. A "visszaszoktatás" az eredeti írókézre a dominancia erősségének függvénye. Alsósoknál még zökkenőmentes lehet, később erős balkezesség esetén egyéni elbírálás alapján javasolt.

A megfelelő balkezes toll/ceruzahasználat elsajátítása, megtanulása azonban ehhez elengedhetetlen! Az eltérő irány más technikákat igényel. Ennek alapfogásait speciális szabályoknak, módszereknek megfelelően kell megtanulni, egyénre szabottan.

 

Felnőtt átszoktatottak belső egyensúlyuk (a két agyfélteke harmonikus működése) helyreállítása érdekében próbálkozhatnak balkezes színezéssel, rajzolgatással, csupán saját kedvükre. Érdemes az eszközöket is (amelyek nem csak kifejezetten jobbkezeseknek készültek pl. kanál, labda, seprű stb.) minél gyakrabban bal kézbe venni. Valószínű, hogy jól fog esni, sőt ez a tevékenység az eddig elnyomott képességek újraélesztésére is jótékony hatású.

 

Amennyiben az átszoktatott balkezesek újra aktivizálják a bal kezüket, jobban ki tudják fejezni az érzéseiket és képességeik hatékonysága is jelentősen javul!


A grafológiai elemzés segít rávilágítani a balkezesek/átszoktatottak lehetőségeire: Nem használt képességeik feltárása, és aktivizálása, az érzelmi regressziók felismerése, oldása. A balkezesek, és a jobb kézzel író látens balkezesek (vagy átszoktatottak) íráselemzése eltér a jobbkezesekétől! Náluk az irányok tekintetében, és arányaiban különbözőség van a jobbkezesekéhez képest.
Esetükben nagyon fontos az "elnyomott" érzelmek, képességek felkutatása, és lehetőség szerint a korábbiakhoz képest minél hatékonyabb (egyre jobb, mert lassú a folyamat) kihasználása.
 
Jó hatásfokkal alkalmazható esetükben a rajz- és írásterápia is.
 
Tesztek (írás, rajz, balkezesség)
 
 

Munkadíjak

 
- Grafológiai elemzés és szakvélemény
Állapotfelméréssel, dominancia vizsgálattal, személyiségképpel és javaslatokkal együtt.
 
27.940,- Ft  (Áfa-val)
 
 
MEGRENDELÉS
 
 

 

A balkezesek "Tízparancsolata"

 
 
1. A gyermek a pad bal oldalán üljön, hogy könyöke szabadon mozoghasson.

2. Támassza meg a padon a könyökét, és a külső tenyerét (csúsztathatja a kisujját).

3. Forgassa el a füzetet kb. 30 fokkal, hogy lássa az írását.

4. A keze, és az íróeszköz vége a vonal alá kerüljön.

5. 3 ujjal fogja az íróeszközt.

6. Használjon balkezes tollat/ceruzát, illetve az 3, vagy 6 szögű legyen (ne legyen sima).

7. Kerámia betétes, vagy nem kenődő legyen a tollbetét.
 
8. Rajzoljon, színezzen sokat balkézzel.

9. Először a nagyobb (aszfalt, tábla, csomagoló papír), majd egyre kisebb felületeken rajzoljon/írjon.

10. Mozgassa, masszírozza át rendszeresen az ujjait.

+ 1. Tudatosítsuk, hogy a balkezesek fokozottan érzékenyek érzelmi beállítottságuk miatt!
 
 
Balkezes terápiák
 
 
Tanfolyamok
A Grafoműhely komplex grafológiai tanfolyamai tartalmazzák a speciális balkezes tananyagot is!
- Grafosuli komplex
- Grafológia és rajzelemzés a pedagógiai gyakorlatban (akkreditált a pedagógusok számára)
 
Blog
Egy átszoktatott balkezes önéletútja
 
 
 
Remélem, hogy tetszett az oldal! Köszönöm, ha megosztod!