Blog

Döntéseink margójára: Mit súg a szív? Szabad választás, vagy menekülés? (Grafoterápia)

Döntéseink margójára: Mit súg a szív? Szabad választás, vagy menekülés? (Grafoterápia)

A kézírás és a rajzok a belső világunk kivetülései a látható, fizikai síkra. „Amint bent, úgy kint, ahogy fent, úgy lent…” – A cikkben található írásmintában a jelenlegi „menekülési útvonalak”: Aktív, cselekvő, de távolságtartó életforma, amely során az érzelmek megmaradnak a vágyak szintjén.

 

Merre „szalad” a figyelem és ezzel együtt a megvalósítás energiája?

 

 

 

Ennél az írásmintánál nagyon mély érzelmeket látunk (hosszú alsó zónás szárak). Amikor azonban az élet döntéshelyzeteket hoz, akkor az ijedtség megtorpanásokat (végvonal rövid, vagy balra kanyarodik) és hárításokat eredményez. Ez a nagyon intelligens, és sokoldalú levélíró nehezen bújik ki a csigaházából. Éppen az érzékenysége készteti erre, ezért nem ad esélyt magának arra, hogy hatalmas vágyai megvalósuljanak. Sőt arra, sem, hogy szeretetteljes érzéseit kimutassa.

Az okok a múltbeli viselkedésminták között találhatóak, amikor ahhoz szokott hozzá, hogy mások döntenek helyette.

Így mentesül ugyan a felelősségvállalás kockázata alól, de elmaradnak az igazi örömök is. Ő azonban ezekről is lemond, a párkapcsolatban inkább „alulválaszt”, de megmarad a biztonságosnak tűnő „várában”.

Nem tud előre jutni a vágyott „magasságokba”, mert körbe-körbe kering a választások „körforgalmában”.

Pedig a szűk jobb margó tanúsága szerint „bevállalós” típus, szívesen megy előre, a kockázatoktól (elválasztás) sem retten vissza, egészen addig, amíg nem az érzelem a „tét”…

A mennyiség terén tehát szívesen bizonyít – főleg önigazolásként – de a minőségi változáshoz szükséges ugráshoz mégsem rugaszkodik neki.

 

 

 

Grafoterápia

 

A „magasabb szint”, vagyis menekülés helyett a szívből meghozott döntések alapján történő változások elérése érdekében az alábbiak gyakorlását javasoljuk:

- Az "o" - és a „g” - betűk arányainak javítása (állandó önértékelés és az érzelmek harmonikus megélése)

- Az „e” – betű méretének csökkentése (a gyerekkor feldolgozása)

- Hosszabb „t” – betű áthúzás (határozottabb döntések)

- A „tt” – betűk arányos áthúzása mindkét betűn (a felelősség felvállalása akkor is, ha más átvehetné)

- Kisebb szótávolság (nagyobb bizalom)

- Hosszabb, arányos végvonalak (kapcsolódás a többiekkel)

 

Varju Beáta

Grafoműhely


 


 

 

2022.06.30.